Časté dotazy – vše o použití infrapanelů Wellina

Časté dotazy

1) Je možné infratopením trvale temperovat neobývané objekty? (Chalupy, chaty..)

Ano, infratopení Wellina je vhodné jak pro trvalé zatížení tak i pro nárazové. Vysoká provozní spolehlivost, bezpečnostní tepelná pojistka, odolnost vůči nečistotám a vodě (IP65) zaručuje brzpečné a bezporuchové používání.

Výhodou je možnost napojení infratopení na GSM termostat a zapnout infratopení z režimu temperace na vyšší teplotu před Vaším příjezdem, opačně posláním SMS lze zjistit stav teploty v místnosti. Takto lze ovládat komplexně i více místností.

2 ) Stavím nízkoenergetický dům, vyplatí se i zde použít infrapanely?

Ano, i zde je vhodné použít sálavé vytápění. Nízkoenergetické domy vyžadují díky své konstrukci dodávání minimálního množství tepla. Infrapanely Wellina se vyrábějí již od příkonu 250W a každou místnost lze nadimenzovat přesně dle vypočítaných tepelných ztrát. Současně se jedná o zdravý způsob vytápění obdobný jako u kachlových kamen se všemi výhodami jako je příjemná tepelná pohoda v celém prostoru, minimální víření prachu a nízké provozní náklady. Dále infratopení spoří místo a díky nízkým pořizovacím nákladům najde své využití i v nízkoenergetických domech.

Provozní náklady jsou obdobné například jako u tepelných čerpadel ale s významně nižší pořizovací cenou a vyšší provozní spolehlivostí. Díky přesné regulaci každé místnosti individuálně topná soustava s infrapanely reaguje okamžitě. Při nezávislém měření tepelné pohody infrapanely Wellina zajistili lepší tepelnou pohodu než podlahové topení, radiátory a topení na tuhá paliva.

3 ) Lze použít infratopení jako samostatný topný systém?

Infratopení Wellina je konstruováno jako energeticky úsporný a spolehlivý hlavní topný systém. Lze vytápět od bytů a kanceláří pres rodinné domy a vily až po haly a výrobní závody. Vše je pouze otázkou profesionálního návrhu zajišťovaného naší společností zdarma. Infratopení Wellina není napojeno jako vodní systémy na těžko regulovatelný okruh, každý infrapanel je zapojen přes termostat samostatně do elektrické sítě a tedy se jedná o decentralizované topení s možností modulárního rozšiřování. Například pokud budete přistavovat RD u plynového vytápění je třeba dokoupit buď nový silnější kotel nebo nový druhý do nové přistavené části. Infratopení Wellina v tomto případě pouze rozšíříme o potřebný počet těles v nových místnostech a zkontroluje se zátěž hlavního jističe a případně se posílí o potřebný počet ampér. Infratopení Wellina je hlavně využíváno jako hlavní topný systém s možností dalšího bezproblémového rozšiřování při navýšení vytápěné plochy.

Vysoká provozní spolehlivost předurčuje použití infrapanelů pro stavby s dlouhodobým provozem a používáním. Pokud potřebujete řešení na rok / dva jsou vhodnější levné přímotopy které za tuto dobu vyššími provozními náklady nepřesáhnou cenu pořízení infrapanelů Wellina. Pro více jak tři roky používání je již investice do úsporného vytápění infrapanely výhodná.

4 ) Lze použít infratopení jako doplněk ke stávajícímu způsobu vytápění?

Ano, infratopení Wellina je standardně používáno jako hlavní samostatný topný systém a díky široké škále příkonů topných těles lze každou místnost osadit optimálním typem s ohledem na vypočítanou tepelnou ztrátu místnosti a množství dodaného tepla z jiných zdojů. Infratopení je řízeno prostorovým termostatem reagujícím na teplotu vzduchu a správným nastavením lze zvolit který z topných systémů v místnosti bude upřednostněn. Lze Kombinovat infratopení Wellina s libovolným zdrojem tepla jako jsou krby, radiátory, podlahové topení, klimatizace a další.

Velmi často se řeší přechodná období na začátku a konci topné sezony kdy není výhodné ohřívat celou oběhovou soustavu například vodného vytápění (plyn, TČ, tuhá paliva..) a je třeba přitápět pouze v krátkých časech v obývacím pokoji, koupelně atp.., takto lze zkrátit hlavní topnou sezonu až o měsíc (14 dní začátek a 14 dní konec) a uspořit nemalé náklady na vytápění. Investice do infrapanelů jako doplňkového vytápění má velmi krátkou dobu návratnosti.

5 ) Stavíme dům z polystyrénových tvárnic. Zeď je zevnitř obložena SDK. Je vhodné použít infratopení? Kolik uspořím?

Neuspoříte. V tomto případě nemáte v interiéru dostatečnou akumulaci tepla pro optimální funkci infratopení. Polystyrén a sádrokarton v tloušťce 1,2cm nemá dostatečnou akumulaci a museli bychom nahradit vnitřní sádrokarton za přizdívku například z Ytongu nebo použít slámové akumulační desky STRAMIT. Bez těchto opatření zvyšujících akumulaci tepla je úspora minimální a infratopení Wellina bude hlavně designové kvalitní vytápění se sálavou složkou zpříjemňující tepelnou pohodu v místnostech. Pokud však místo polystyrénu použijete minerální vatu, bude akumulace tepla v dostatečné míře a infratopení Wellina bude pracovat optimálně.

Také lze panely instalovat na strop a akumulaci posílit v podlaze. Doporučené podlahové krytiny jsou dřevo / dlažba atp..,

I když v tomto případě uspoříte minimální náklady, stále v porovnání s běžnými systémy vytápění získáte s infrapanely příjemnější tepelnou pohodu, bezprašný provoz, vysokou spolehlivost topného systému a tedy nulové náklady na údržbu a servis. 

6 ) Uvažuji do nového RD použití rekuperace, je možné ji používat s infratopením?

Ano, možné to je. Infratopení je zdrojem tepla jako ostatní typy vytápění pouze s vyšší účinností vytápění prostoru. Snížením tepelných ztrát větráním a rovnoměrnou distribucí tepla v místnostech celkové náklady na vytápění mírně klesnou. Vzhledem k nízkým provozním nákladům infratopení Wellina a výši úspor při použití rekuperace s ohledem na její pořizovací náklady a údržbu je ovšem otázkou zvážení jejího použití a výpočtu návratnosti investice.

Například novostavba v NED nebo pasivním standardu kdy se o rekuperacích uvažuje, jsou náklady na vytápění při ploše domu cca 150m2 cca 15 000 Kč / rok. Rekuprací lze uspořit 10-20% nákladů = cca 2 – 3 000 Kč / rok. Návratnost investice tak přesahuje životnost celého systému rekuperace.

7 ) Rád bych zkombinoval krbová kamna s infratopením. Je to možné?

Ano. Infratopení Wellina zpravidla používá k regulaci teploty běžné prostorové termostaty, ovládané teplotou vzduchu v místnosti. Pokud z jakéhokoliv zdroje dodáte do místnosti dostatečné množství tepla, termostaty infrapanely vypnou až do doby než v místnosti poklesne teplota pod nastavenou hodnotu. Infrapanely lze tedy bez obsluhy používat s jakýmkoliv jiným zdrojem tepla.

Nízké provozní náklady na vytápění s infrapanely Wellina je také na zvážení investice do vytápění krbem, řada našich zákazníků, kteří staví další nemovitosti, již po zkušenostech z provozu infrapanelů vytápění krbem neuvažují. Náklady na provoz krbu, výstavbu a práce s přípravou dřeva a úklidem interiéru zpravidla převažují nad provozem pouze el. sálavého vytápění.

8 ) Mám přímotopy a rád bych je vyměnil za infrapanely. Opravdu uspoří až polovinu provozních nákladů?

Ano, infrapanely fungují na jiném, účinnějším, způsobu ohřevu místnosti.

Přímotopy ohřívají přímo vzduch skrze vysokoteplotní kovové spirály. Z přímotopu vychází ohřátý a „přepálený“ vzduch s částečkami sazí vzniklými přepálením prachových částic na topné spirále. Teplý vzduch stoupá ze zpravidla pod okny umístěného přímotopu po rámech oken a jeho skleněných tabulkách, tedy po části místnosti s nejvyšší tepelnou ztrátou, směrem ke stropu kde díky vzniklé cirkulaci opět na druhé straně místnosti klesá ochlazený k podlaze a je nasáván přímotopem spolu s „nasbíraným“ prachem a situace se opakuje. Efektem je nerovnoměrné rozložení teplot v místnosti s rozdílem 5-8°C mezi podlahou a stropem. Stěny jsou chladnější a kondenzuje na nich vzdušná vlhkost = suchý vzduch nebo plísně na zdech. Vzduch je znehodnocen a je třeba častěji větrat, u podlahy máme chladněji a abychom získali příjemnou tepelnou pohodu je třeba místnost mírně přetopit a teplo „stlačit“ k podlaze. Konvekční vytápění neefektivně předává teplo do prostoru, obtížně se reguluje a nedosahuje optimální tepelné pohody.

S infratopením Wellina k takto výrazným negativním jevům nedochází. Sálavé vytápění ohřívá při správném umístění na svislé zdi celý prostor místnosti rovnoměrně s rozdílem teplot mezi podlahou a stropem do cca 1-2°C. Zdivo má vyšší teplotu než vzduch a je tedy trvale vysoušeno a nedochází ke kondenzování vzdušné vlhkosti a snižovaní relativní vlhkosti vzduchu. Nedochází k přepalování prachových částic, infratopení Wellina je vhodné i pro alergiky. Je držitelem prestižního certifikátu mezinárodní společnosti pro výzkum elektrosmogu IGEF a díky němu získáváte jistotu kvalitního a zdravého vytápění. Infrapanely Wellina dosahují maximálních teplot cca 95°C, tedy nejoptimálnější teploty pro trvalé vytápění obytných prostor, teploty nad 100°C nejsou vhodné s ohledem na vysokou intenzitu tepla. Vysoké teploty se negativně projevují ve vnímání tepelné pohody v mírnosti (pálení obličeje v blízkosti panelu). Průmyslové vytápění deskovými tělesy s teplotami nad 100°C není obecně doporučené pro vytápění obytných prostor a to s ohledem na vyšší provozní náklady, horší tepelnou pohodu a nutnost umístění na méně vhodné místo na stropě. Topná koule Rondo 600 je tedy doporučována pro umístění ve výšce dolního okraje min. 180 cm nad podlahou a díky svému tvaru a kruhovému sálání do všech stran netrpí omezeným směrovým působením jako jiná stejně teplá desková tělesa.

Účinnost infrapanelů Wellina potvrzuje nezávislá studie účinnosti která stanovuje poměr účinnosti sálavého a konvekčního vytápění u novostavbeb Eg=0,55 a u starších staveb Eg=0,65. Tedy na 1kW konvekčního vytápění je třeba v infratopení 0,65 resp., 0,55 kW.

 

 

9 ) Stavíme dřevostavbu konstrukce: OSB, vata 16cm, OSB, sádrokarton. Je infratopení vhodné i těchto sendvičových staveb?

Ano, infratopení Wellina je do tohoto domu vhodné a svým principem sálavého vytápění i doporučené. Jen je třeba volit složení jednotlivých vrstev konstrukce s ohledem na akumulaci tepla a eliminaci vzduchových mezer. To znamená že všechny vrstvy obvodové konstrukce musí být v kontaktu. Například sádrokarton by měl být přímo našroubován na OSB desku, případně při použití nosného rastru by měla být vzniklá vzduchová mezera vyplněna minerální vatou. Pokud je již konstrukce hotova, případně je stavba dodávána na klíč hotová se vzduchovými mezerami, doporučujeme vzniklé mezery vyfoukat izolačním materiálem např. klimatizerem atp.. a nebo na vnitřní stranu vnější obvodové zdi doplnit akumulační desky : ekopanely. Dřevostavby s izolací z minerální vaty nebo ovčí vlny mají vynikající poměr akumulace a absorpce tepla a s infratopením Wellina představují ideální kombinaci.

Výhodou infrapanelů v dřevostavbách je také jejich vysoušení, stavby jsou zpravidla realizovány jako difuzně uzavřené a infrapanely zvyšují povrchovou teplotu vnitřní části konstrukce a tím dochází k přenosu vlhkosti stěny do vzduchu který se odvětrává.

Infrapanely tak prodlužují životnost dřevostaveb stejně jako kachlová kamna v roubených chalupách.

10 ) Mám problém s vlhkostí v koupelně a u interiérového bazénu. Na stěnách mi kondenzuje voda a vznikají plísně. Pomohou infrapanely?

Ano, infratopení Wellina splňuje přísné bezpečnostní normy a je certifikováno pro dlouhodobé použití v rámci technologického krytí IP65 (odolnost proti tryskající vodě ze všech směrů a vůči nečistotám úplně). Sálavé vytápění svým principem primárně ohřívá veškeré pevné předměty v místnostech a teprve od těchto předmětů se ohřívá vzduch. Tím je zaručena na plochách kam sálavé topení působí vyšší teplota než je teplota vzduchu a dochází k jejich vysoušení. Navíc infratopení Wellina působí stejně jako když v létě vyjdete z bazénu do sluníčka, a v daném prostředí cítíte lepší tepelnou pohodu. S infrapanely se aktuálně také často realizují tzv. solární louky, kdy se kombinují uv-lampy (solárko) a infrapanely pro příjemné teplo v prostředí evokujícím pláž atp..

Infratopení je pro použití ve vlhkých prostředích s důrazem na vysoušení vhodné a doporučené umístění a potřebné příkony navrhuje naše projekční kancelář nezávazně a zdarma, stačí pouze vyplnit náš on-line formulář.

11 ) Provozuji hotel s více pokoji a chci mít celý topný systém pod kontrolou. Je možné infratopení ovládat i přes internet?

Ano jistě, infratopení Wellina je velmi jednoduché napojit na kterýkoliv běžně používaný regulační systém a naši technici jsou schopni navrhnout individuální řešení přesně dle Vašich požadavků. Regulace teploty v pokojích je řešena umístěním prostorových termostatů v každé místnosti po jednom kuse. Regulaci panelů je možné ovládat i s ohledem na otevření oken, kdy se topení automaticky vypíná, případně lze nastavit termostaty na ovládání pouze v určitém rozsahu např. +- 3°C atp. Spolupracujeme s řadou dodavatelů termostatů, rezervačních systémů, centrálních řídících jednotek s www rozhraním a dalšími. Po analýze Vašich požadavků zvolíme funkčně a ekonomicky nejvýhodnější řešení. Nejsme limitováni prakticky žádným Vaším požadavkem.

Pro provoz hotelu s více pokoji je elektrické topní nejoptimálnější. Velmi dobře se reguluje, každý pokoj lze ovládat individuálně, vždy máte přehled o aktuální teplotě a spotřebě. Referenčních staveb máme celou řadu a rádi poskytneme kontakty na provozovatele těchto zařízení.

12 ) Je důležité optimální umístění infrapanelů v místnosti pro nejnižší provozní náklady a příjemnou tepelnou pohodu? Umístění strop / stěna je také důležité?

Umístění těles hraje zásadní roli pro samotnou funkci infratopení a nesprávnou volbou lze účinnost radikálně snížit až na úroveň přímotopného vytápění. Obecně pro správnou funkci infratopení platí, že by topný panel měl „vidět“ do prostoru na co největší plochu obvodového zdiva, stěn, stropů a podlah. Pro lepší představu si zaměňte infrapanel za lampu se stínítkem svítící pod úhlem cca 90° s výkonem cca 80% z celkového výkonu tělesa, zbylých 20% se šíří úměrně dále do stran. Pokud tuto lampu umístím na strop do výšky cca 2,6m, pak ohřeje na podlaze cca 4-5 m v průměru. Pokud je místnost menší, pak se ohřeje přiměřená část svislých stěn. Pokud umístím infrapanel na zeď v místnosti 4×5 m infrapanel ohřeje celou protější stěnu větší část bočních stěn, strop i podlahu. Primárně ohřátá plocha při umístění tělesa na svislé zdi je tedy výrazně větší oproti umístění na stropě a rovnoměrnost prohřátí infrapanely Wellina dosahuje lepších hodnot. Umístění na stropě je pro sálavé vytápění méně vhodné.

Dále díky konstrukci infrapanelů Wellina je dosahováno na přední straně optimální teploty cca 95°C a na zadní straně cca 60°C. Mezi zadní stranou infrapanelu a zdí je vzduchová mezera s funkcí vytvoření mírného konvekčního proudění vzduchu. Výhodou tohoto, již od roku 1998 používaného konstrukčního řešení, je optimální poměr sálání a konvekce. Rovnoměrnost prohřátí místnosti je tímto dále zlepšeno a v místnosti nevznikají lokálně přetopená místa s negativním vlivem na celkové provozní náklady a tepelnou pohodu. Cirkulace vzduchu je pouze v minimální míře a nemá zásadní vliv na víření prachových a pylových částic. Proto je infratopení Wellina doporučováno i pro alergiky. Infrapanely Wellina na zadní straně mají hladký vysoce leštěný nerezový plech s emisivitou blízkou nule a tedy nevytváří sálavé teplo které by ohřívalo stěnu za infrapanelem.

Ze všech konstrukcí infrapanelů na trhu jsou infrapanely Wellina nejdále z hledisky historie výroby, vývoje technologií a účinnosti. Máme také typy které mají kruhový způsob sálání, panely které topí na obě strany, volně stojící a další řešení a tedy pro Vás vždy navrhneme nejúčinnější řešení a na rozdíl od konkurence nemusíme dělat kompromisy!

Tip: Pokud připevníme tepelnou izolaci na zadní stranu infrapanelu a izolací zabráníme ohřevu vzduchu mezi zadní stranou infrapanelu a zdí, teplota v přední části může dosahovat 115°C až 120°C při stejném příkonu a rozměru panelu. Tato teplota však není diální s ohledem na její vysokou intenzitu působení na pokožku v blízkosti infrapanelů a tělesa je třeba umístit méně vhodně na strop s efektem nižší cirkulace vzduchu s efektem snížení rovnoměrnosti prohřátí místnosti. Dále infrapanely s vysokou teplotu na povrchu intenzivněji prohřívají stěnu/strop/podlahu a tím je protápí a zvyšuje se tepelná ztráta prostupem tepla stěnou a tedy rostou provozní náklady infratopení. Toto opatření s izolací zadní strany panelu doporučujeme pouze ve specifických případech, které vždy konzultujte se svým odborným prodejcem.

Přesné pozice umístění infrapanelů nikdy nenavrhujte sami podle „zaručených návodů“ na internetu. I na těchto odborných stránkách nejsou uvedeny veškeré detaily které násobně přesahují možnosti textové části a také jsou naším know-how získávaným již od roku 2005 resp. od roku 1998 kdy výrobce infrapanelů spol. Redwell Manufaktur Gmbh uvedla na trh své produkty. Návrh umístění Vám vždy připravíme individuálně podle projektu či osobního zaměření v dané stavbě což je řešeno nezávazně a zdarma.

13 ) Koupil jsem starší rodinný dům a mám problém s vlhkostí. Do výšky 1m nad podlahou mám stopy vlhkosti a omítka místy opadává. Infratopení zdivo vysouší, bude vhodné jeho použití i v tomto prostoru?

Pravděpodobně ne. Vámi popisovaný stav nejspíše znamená, že zdroj vlhkosti je trvalého charakteru. Pro vysoušení se vždy část výkonu spotřebovává na vysoušení a pokud je vzlínání vlhkosti trvalé, náklady na vysoušení mohou být relativně vysoké. Dále při dlouhodobém používání může dojít k zasolení zdiva a jeho kvalitativní degradaci. Doporučujeme před použitím infratopení Wellina celý dům odizolovat od spodní vlhkosti obkopáním nebo použít elektroosmózu a další způsoby, které Vám doporučí specializovaná společnost na sanaci staveb. Je ekonomicky výhodnější řešit příčinu než důsledek.

Naše společnost za řadu let působení na trhu spolupracuje s mnoha firmami zabývajícími se sanací a vysoušením, rádi vám doporučíme vhodné řešení tak aby vlhkost klesla a infrapanely bylo možné použít a zároveň dosahovali nejvyšší účinnosti.

Zbytkovou nebo dočasnou vlhkost infrapanely bez problémů během jedné až druhé topné sezony odstraní. Taktéž u novostaveb infratopení zkracuje čas vysoušení stavby řešení mokrou cestou za několikanásobně kratší čas než běžné konvekční vytápění.

14 ) Rekonstruuji starší RD, obvodové zdivo je z plynosylikátových tvárnic tloušťky 30cm. Jaký výkon budu potřebovat pro místnost 30m3?

Tento typ použitých stavebních materiálů je v dnešní době z hlediska platných norem pro přípustnou tepelnou ztrátu budov nevyhovují. Tepelnou ztrátu místnosti je třeba nejprve snížit a teprve poté uvažovat o způsobu vytápění a jeho parametrech. Jako izolační materiály doporučujeme:

  1. minerální vatu pro svou difuzní schopnost a dobré izolační vlastnosti. Běžně se pro toto zdivo aplikuje 10-16cm kontaktního zateplení.
  2. standardní polystyren nebo grafitový – infrapanely stěny vysouší a tak nevzniká riziko vlhnutí interiéru a vznik plísní. Doporučujeme cca 12-16 cm zateplení.
  3. vnitřní zateplení – difuzní – zevnitř našroubovat na obvodové vnější stěny akumulační desky – ekopanely. Případně využít PUR panely s absorpčními injektážemi v panelu které dokáží pracovat se změnami vlhkosti zduchu a zabraňují rosení za panelem a při správném návrhu tloušťky nevzniká riziko posunu rosného bodu mezi stěnu a PUR panel – více na www.remers.cz

Po dosažení nižších tepelných zrát lze hovořit o příkonu infratopení pro danou místnost cca 600W.

Návrh řešení vytápění však vždy nechte zpracovat naše odborné techniky kteří na stavby jezdí zdarma a nezávazně. Návrh připravíme pro každou místnost samostatně, spočítáme příkony a celkové provozní a pořizovací náklady na sálavé vytápění infrapanely Wellina.

15 ) Uvažuji o stavbě z tvárnic Izoblok, jedná se o systém ztraceného bednění s polystyrénem uvnitř tvárnice. Jedná se o vhodný materiál pro sálavé infratopení Wellina? Případně můžete doporučit další vhodné materiály?

Ano, tvárnice Izoblok, Durosol a další podobné typy tvárnic jsou pro sálavé vytápění vhodné. Cementrotřísková stěna v tloušťce cca 6cm a 10cm litého betonu z vnitřní části místnosti je ideálním akumulačním jádrem a 10cm polystyrénu tvoří dostatečnou tepelnou izolaci. Mezery mezi částmi polystyrénu zase tvoří difuzní mosty aby stavba mohla dýchat. Jedná se tedy o optimální typ tvárnice. V případě realizace infrapanely zkracují čas vyschnutí stavby a snížení provozních nákladů.

Dalšími doporučenými materiály jsou:

• Ytong • Ytong Lambda
• Porobeton • Porotherm, Heluz atd…
• Plná cihla • Liapor
• Masiv dřevo (roubenky) • Sendvičové konstrukce dřevostaveb
• Pápenopískové cihly v kombinaci s EPS • Zdící bloky GT
a další… pro bližší informace k použitým konstrukčním materiálům nás kontaktujte.

Pozor na informace od prodejců stavebních materiálů a jejich tabulkové hodnoty! Měřené parametry jako lambda nebo prostupe tepla U resp. difuzní odpor R, jsou výsledkem laboratorních testů v ideálních podmínkách při dokonalém zpracování stavby. V reálných podmínkách jsou spáry mezi cihlami méně přesné, zdivo dosáhne běžné vlhkosti atp.., reálná stavba v porovnání s tabulkovou může mít až o 20% vyšší tepelnou ztrátu. Proto vždy návrhy realizujeme s dostatečnou rezervou, doporučujeme i tvárnice 44cm porotherm atp.. bez perlitu/min.vaty uvnitř doplnit o kontaktní zateplení min. 10 cm atp. Boj o zákazníka a nadsazování parametrů je nejen v segmentu infratopení (pozor na nápadně levné produkty) tak i v oblasti stavebních materiálů.

Tip: Pro nižší pořizovací a provozní náklady na vytápění se zamyslete nad použitím kontaktního zateplení případně na použití tvárnic s nejvyšším tepelným odporem. Náklady můžete snížit až o desítky procent a rostoucí ceny energií zkracují návratnost vyšší vstupní investice.

16 ) Infrapanely Wellina mají povrchovou teplotu 95°C, je bezpečné použití v domácnosti kde máme psa a malé děti? Nespálí se?

Nespálí. Nízká tepelná vodivost patentovaného složení povrchu infrapanelů, takzvané emailové oceli nebo práškové vysoce-emisovní barvy zaručuje oproti běžně používaným levným materiálům bezpečné používání na kterémkoliv místě v místnosti a při dotyku nehrozí ani zarudnutí pokožky. Infratopení Wellina splňuje veškeré normy a požadavky na bezpečnost a hygienu používání. Platné certifikáty CE, RW TUV, GS, IGEF, CSA a export do více než 35 zemí světa je významnou devizou rakouského výrobce Redwell Manufaktur GmbH. S koupí infratopení Wellina máte jistotu bezpečného a zdravého způsobu vytápění. Vždy si nechte tyto mezinárodní certifikáty předložit.

Příklad: infrapanely jsou jako jediné certifikované pro provoz v pražské metru. Jako jediný dodavatel sálavých infrapanelů jsme prošli veškerou požadovanou agendou od zdravotních parametrů, přes technické tak i legislativní a infrapanely Wellina tak instalujeme jak do veřejných tak zejména neveřejných prostor personálu jako jsou šatny / koupelny / služebny.

Infrapanely Wellina mají nejobsáhlejší mezinárodní certifikaci a ocenění odborníků ze všech produktů na trhu!

17 ) Provozuji kancelář na Vinohradech v suterénních prostorách. V současné době vytápím místnosti vafkama na plyn a nejsme spokojeni s náklady na vytápění ani s kvalitou vzduchu v místnosti. Je infratopení vhodné a zlepší stav vytápěného prostředí?

Samozřejmě. Infratopení bude v porovnání s vafkami o více jak 40% finančně úspornější, nebude spalován kyslík ani prachové částice, teplota v místnosti bude rovnoměrněji rozložena a zdivo bude vysoušeno. Odstraní se nepříjemný zápach sklepních prostor a prostředí bude bez plísní a spórů. Infratopení sníží náklady na vytápění, prostředí bude příjemnější a zdravější a zaměstananci nebo případní klienti se budou cítit lépe.

Doporučujeme vlhčí prostory doplnit o kompresorový vysoušeč a v době nepřítomnosti jej nechat běžet. V běžném provozu sklepních prostor infrapanely stačí samostatně.

18 ) Vztahuje se na infratopení získání zvýhodněné sazby elektrické energie D57d, takzvané přímotopné?

Ano, pokud budou splněny požadavky na její získání:

  1. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu infrapanely Wellina – na samostatném blokovaném okruhu.
  2. Součtový instalovaný příkon sálavých infrapanelů včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev TUV, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40% celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. Pokud součtový příkon topných panelů nesplní tuto podmínku, avšak odběratel prokáže, že výkon topných panelů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu, má na tuto sazbu nárok. ( Zajišťují naše smluvní elektro montážní společnosti a revizní technici případně energetičtí auditoři).
  3. Odběratel zajistí technické blokování topných panelů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Získání tarifu D57d je tedy v případě vytápění celého objektu sálavými infrapanely Wellina možné a v případě kombinace s přímotopy sazbu neztrácíte a máte na ní stále nárok. Používání sazby zlevní celoročně provoz všech spotřebičů v domácnosti.

Pozor ale na novinku od roku 2017 – pro komerční prostory je třeba mít samostatné hodiny jak pro běžnou spotřebu tak i pro elektrické vytápění. Tarif pro infrapanely získáte ale levnější tarif se bude účtovat pouze pro vytápění.

Naše společnost zajišťuje komplexní realizace na klíč od návrhu, přes realizaci infratopení až po získání přímotopného tarifu a revize. Vše zajišťujeme za Vás!

19 ) Funguje infratopení na podobném principu jako mikrovlnná trouba?

Nikoliv. Sálavé vytápění funguje na obdobném principu jako kachlová kamna. Pokud jsou například kachlová kamna na tuhá paliva zahřátá na teplotu cca 90-100°C pak na jejich povrchu vzniká stejný druh sálání jako na povrchu infrapanelů. Obecně na povrchu všech těles ohřátých na větší teplotu než je teplota okolního prostředí dochází k předávání tepla formou sálání a ohřevu vzduchu. S rostoucí emisivitou povrchu infrapanelu, tedy schopností povrchu tělesa předávat teplo do prostoru ve formě sálání, roste i podíl sálavé složky. Zvolením vhodného povrchu infrapanelu s optimálním poměrem ohřevu vzduchu a podílu sálavého tepla je dosaženo vysoké účinnosti vytápění a nízkých provozních nákladů. Konstrukce infrapanelů Wellina je navržena a používána již od roku 1998 a dosahuje vysoké technologické úrovně, nízkých provozních nákladů a vysoké provozní spolehlivosti. Mikrovlnný ohřev vzduchu je založen na rozkmitání molekul vody v potravinách frekvencí záření 2,45Ghz resp. 12,24cm. Infratopení při povrchové teplotě cca 95°C sálá na vlnové délce cca 9um resp. 0,2kHz. Infračervené teplo přímo navazuje na světelné spektrum a od mikrovln se liší v několika řádech. Infračervené a mikrovlnné spektrum nemá nic společného a použití infrapanelů Wellina je přirozeným způsobem vytápění obdobné jako u kachlových kamen. Jedná se tak o prověřený způsob vytápění ověřený mezinárodními certifikáty CE, RW TUV, GS, IGEF, CSA a distribucí do více jak 35 zemí světa. Infrapanely Wellina navíc splňují přísné normy pro udělení certifikátu IGEF od mezinárodní společnosti pro výzkum elektrosmogu a tím zaručují uživatelům jistotu zdravotní nezávadnosti. Řada produktů tyto normy nemusí splňovat a proto si vždy nechte tyto certifikáty předložit!

Sálavé vytápění je nejpřirozenějším a nejzdravějším systémem vytápění.

20 ) Ve Vaší nabídce se nacházejí topná tělesa s teplotou povrchu 95°C a 120°C. Jaký je v nich rozdíl? Jaký typ těles by jste doporučil pro vytápění RD o ploše 120m2, zdivo Porotherm 44cm?

Ano, v naší nabídce máme většinu typů těles s povrchovou teplotou cca 95°C a dva typy těles s teplotou cca 120°C. Pro vytápení běžných RD, bytů, kanceláří atp. doporučujeme použít topné panely s teplotou do 100°C z důvodu nižší intenzity sálavého tepla a tedy vytvoření příjemnější tepelné pohody. Pokud se nacházíte v bezprostřední blízkosti infrapanelů Wellina cítíte příjemné působení sálavého tepla, tělesa mohou být umístěna optimálně na zdi ve výšce cca 1,5-1,8m a při dotyku se speciálním povrchem s nízkou tepelnou vodivostí nehrozí popálení ani zarudnutí pokožky. Topná tělesa nad 100°C jsou určena pro specifické použití. Infapanel PanelWave je určen do kazetových stropních podhledů zejména k intenzivnímu ohřátí pouze části místnosti, kde se nachází pracovní místa a okolní prostor tak může být vytápěn na nižší stupně celsia. Vysoká teplota povrchu znamená vyšší intenzitu pocitu tepla a nutné umístění mimo dosah osob do výšky nejméně 1,8m. Umístění na strop zajistí pouze lokální ohřev podlahové plochy a není vhodné pro celoplošné vytápění obytných prostor, které je vhodné vytápět infrapanely s teplotou cca 95°C umístěnými na zdi se vzduchovou mezerou pro vytvoření mírného konvekčního proudění vzduchu. Zajímavou kombinací vysoké teploty povrchu a umístění na strop s eliminací nežádoucího směrového působení sálavého tepla je topná koule Rondo 600. Koule sálá do prostoru kruhovitě do všech směrů a to i směrem nahoru a je tedy vhodná zejména do místností s vyššími stropy nebo otevřených schodišť a mezonetů. Vzhledem k teplotě povrchu cca 120°C je třeba kouli také umístit spodním okrajem nejméně do výšky 180cm. Topná koule Rondo ve Vyších místnostech tedy netrpí nedostatky topných panelů umístěných na stropě s teplotou cca 120°C.

Nejvhodnější typ infrapanelu a jeho umístění vždy připravují naši odborní technici, kteří návrh připraví individuálně pro každý typ stavby tak aby infratopení dosáhlo na nejvyšší účinnost s minimálními provozními náklady. 

 

 

Info: Rakouský výrobce společnost Infrarot Heizsyteme GmbH se specializuje na výrobu sálavého vytápění již od roku 1998 s distribucí do více jak 23 zemí světa a za tuto dobu se stal lídrem v oboru infratopení. Nabízí jednu z nejširších produktových řad topných panelů na trhu a umožňuje našim odborným prodejcům zvolit nejoptimálnější typ tělesa pro různé způsoby užití abychom dosáhli nejnižších provozních a pořizovacích nákladů a zejména abychom zajistili příjemnou tepelnou pohodu v celém vytápěném prostoru.

Umístění na zdi nebo na stropě, stacionární sloupy sálající do místnosti kruhovitě, stropní kazetové provedení,topné koule sálající do všech směrů, obrazy a zrcadla, přenosné mobilní topné panely, čtvercová nebo kulatá tělesa, povrchy skleněné a z emilové oceli nebo hrubší vhodné pro popis křídou, teploty povrchů 95°C a 120°C a další možnosti provedení dávají našim zákazníkům jistotu volby infratopení do každého prostoru bez kompromisů.

21 ) Bydlíme na rušné ulici v centru města a topíme přímotopy. Každý rok musíme malovat, protože zdi v kolí přímotopů zčernají. Ráda bych si pořídila infrapanely neboť vím že téměř nevíří prach a nepřepalují ho jako v přímotopech a ke zčernání zdí nebude docházet. Ale co topná tělesa? Nebude se usazovat prach na jejich povrchu respektive dají se snadno udržovat?

Infrapanely Wellina mají hladký, velmi snadno čistitelný povrch. Použít můžete libovolné čistící prostředky kromě abrasivních písků atp.. povrch bílých panelů je z emailové oceli odolné dokonce i vůči kyselinám. Hladké sklo se dá čistit běžnými prostředky na čistění oken. Infrapanely Wellina jsou certifikovány u mezinárodní společnosti pro výzkum elektrosmogu IGEF a na jejich povrchu se při používání neusazují prachové částice. Infrapanely jsou tedy prakticky bezúdržbové a snadno čistitelné.

Se zdí je tomu bohužel naopak. Zeď bývá zpravidla hrubá s mikroskopickými výstupky a na jejich povrchu se prach bude vždy usazovat. Pokud by povrch panelu byl podobné hrubé struktury, bylo by velmi obtížné jej vyčistit. Při používání infratopení optimálně umístěného na svislé zdi dochází ve vzduchové mezeře mezi zadní stranou infrapanelu a zdí žádoucí mírná konvekce a unášené prachové částice se mohou na hrubém povrchu zdiva zachytit – k jejich odstranění doporučujeme jemnou prachovku. Množství prachových částic však vzhledem k minimální rychlosti proudění vzduchu je zanedbatelné a tedy i rychlost usazování je mnohonásobně menší oproti přímotopům.
Vymalování místností ve velmi prachem exponovaných prostorách je zpravidla nutné po 3-4 letech. Prašnost lze snížit například pračkami vzduchu s kvalitními filtry.

Výhodou sálavého vytápění je že neznehodnocují vzduch v místnosti, nevysouší ho a lze tak větrat méně často a tedy i do místnosti se dostane méně prachu.

Pozor na infrapanely s hrubým povrchem, jejich povrch nelze prakticky vyčistit a v případě že Vám prodejce nabídne přemalování panelu i svépomocí, nejedná se o kvalitní produkt ani prodejce!

22 ) Narazil jsem na vysokoteplotní infrapanely kde vychvalují výhody vysoké teploty povrchu, jak je to v běžném domě? Jsou lepší panely s vysokou nebo nízkou teplotou? Vysokoteplotní panel mám zapůčen, pocit panelu na stropě při tak vysokých teplotách je fakt pod ním až nepříjemný a prohřátí prostoru asi není tak rovnoměrné, jako kdyby byl na zdi

Infrapanely s vysokou teplotou topí intenzivněji a ohřívají zdivo / podlahy na vyšší teploty. Vyšší teplota na povrchu znamená protopení zdiva více do hloubky a tedy vyšší tepelnou ztrátu prostoru. Návrh vytápění nízkoteplotními infrapanely Wellina je navrženo s ohledem na mírné předimenzování příkonu aby se panely vypínaly v intervalu optimálně 2 hodin od zapnutí a po dosažení nastavené teploty v prostoru se vypnuly a teplo ze zdiva se vracelo zpět do prostoru a minimalizovaly se tak úniky tepla. Máme tedy nízkoteplotní panely které neprohřívají zdivo tak do hloubky a zároveň v návrhu pracujeme s příkony a pozicemi a regulací tak, abychom dosáli ještě dalších dílčích zlepšení a minimalizovaly provozní náklady na vytápění domu.

Máme v nabídce také vysokoteplotní panely, mohu Vám je dodat s teplotou povrchu 180°C (měřeno profi infrakamerou FLUKE, povrch sklo, emisivita 0,95) ale nemáme je standardně v nabídce neboť se běžně nepoužívají – jsou do průmyslu nebo do prostor tělocvičen (hotjoga atp..) kde je požadavek na vyšší intenzity tepla bez požadavku na maximální úsporu nákladů.

Rád bych pouze uvedl, že správně navržené sálavé vytápění by mělo splňovat kromě nízkých provozní nákladů jeden důležitý parametr: mělo by být v prostoru rovnoměrné teplo a neměli by jste cítit odkud na Vás působí jeho zdroj. Proto návrhy realizujeme vyškolenými techniky s praxí kteří sami mají infrapanely doma a návrh je tak ve všech ohledech plně funkční a provozně komfortní.

V neposlední řadě je rozdíl také v umístění, to je ale samostatná kapitola „umístění infrapanelů“ kde je výhoda instalace na stěny detailně popsána, výsledkem je nižší rozdíl teploty mezi podlahou a stropem a nižší prostup tepla do stropní konstrukce což opět přispívá k nižším provozním nákladům.

Rád Vám představím infrapanely v praxi v naší kanceláři v Praze, Otavská 175/12, 196 00 Praha 9 – Čakovice kde je máme jako jediný zdroj vytápění ve 110 let starém domě bez zateplení.

Adresa a kontakty


Otavská 175/12, 196 00 Praha - Čakovice

IČ: 27887626, DIČ: CZ27887626

Obchod: +420 608 366 736, 737

Fakturace: +420 777 287 299

Kontaktní formulář


USBY s.r.o. / Redwell GmbH

Již od roku 2005 zajišťujeme v ČR a SR komplexní služby od poradenství při výběru vhodných typů infratopení Wellina, přes jejich dodávku až po konečnou instalaci tohoto topného systému. Infrapanely Wellina představují dokonalé spojení designu, kvality a vysoké účinnosti.

Novinky

25.1.2018 - aktualizace webu www.usby.cz na nový design a rozšířený obsah o vytápění infrapanely.

© Copyright 2017. USBY s.r.o.

Tiráž | Kontakt