Porovnání nákladů

Porovnání nákladů na vytápění infrapanely

Náklady na provoz vytápění se skládají z řady položek

Náklady na vytápění tvoří podstatnou část provozních nákladů domácnosti a doporučujeme při výběru topného systému brát topný systém jako součást domácnosti se všemi dalšími náklady na provoz, údržbu, revize ale i paušální platby a celkovou životnost topného systému a navazujících technologií. V neposlední řadě je třeba brát v úvahu náklady vzniklé při havárii či poškození zařízení.

1) tepelná ztráta objektu

TZ objektu tvoří náklady na výrobu tepla odpovídající tepelné ztrátě domu pro dosažení požadované teploty v prostoru. Tato hodnota je přímo závislá na tepelně izolačních vlastnostech stavební konstrukce, je naprosto rozhodujícím faktorem, čím menší číslo, tím nižší spotřeba.

Infrapanely efektivněji a rovnoměrněji prohřívají prostor, nepřetápí lokálně zdivo jako radiátory, vysouší ho s zlepšuje jeho parametry, teplo u stropu je nižší než u konvekčního topení, teplo se neztrácí do podloží jako u podlahového topení a tím při stejných tabulkových parametrech v reálném provozu dosahuje stavba nižší tepelné ztráty než u jiných systému vytápění.

2) Teplota na kterou je prostor vytápěn

– v zásadě vychází z výpočtu tepelných ztrát kdy jsou hodnoty pro domácnosti / firmy tabulkově dány. Reálné provozní náklady tak nelze snadno mezi dvěma stejnými domy porovnat neboť tyto hodnoty se liší v řádech jednotek stupňů a dále také v závislosti na typu regulace / větrání. Někteří prodejci nejen infrapanelů uvádějí výpočty tepelných ztrát a náklady na vytápění na hodnoty i nižší než 20°C. Zde je třeba dávat bedlivý pozor a dotázat se na jakou teplotu byl výpočet připraven..


Infrapanely Wellina
jsou naší společností dimnezovány standardně na 22°C v celém prostoru včetně chodeb a na 24°C pro koupelny. Topné dny vždy odpovídají dané lokalitě počítáme provoz po celou dobu topné sezony bez útlumu v průběhu dne.

3) na venkovní teplotě a provozních dnech v průběhu topné sezóny

a to mírná nebo extrémní zima, rozdíly mohou být i více jak 10%.  Při obdržení kalkulace věnujte také pozornost počtu topných dnů a průměrného počtu provozních hodin infratopení. Často se setkáte že čas běhu infrapanelů může být 4-5 hodin denně pro plnohodnotné topení což je v běžných podmínkách nereálné a systém by musel být značně předimenzován jako akumulační kamna. Minimální čas v průměru topné sezony musí být 8-10 hodin!


Návrh řešení vytápění infrapanely Wellina je vždy řešen pro danou lokalitu a typ stavby
, proto VŽDY stavbu zaměřujeme osobně a výpočet obsahuje také informaci o umístění objektu v krajině (intenzita větrů) a vypočtené provozní náklady jsou vždy vyšší než poté reálné abychom udrželi kladné hodnocení naší firmy neboť nepotřebujeme přistupovat k technikám klamání spotřebitele atp..

4) provozní náklady také musí obsahovat náklady na údržbu a servis.

V případě složitých technologií, vodních oběhových soustav, čerpadel, výměníků, ventilátorů, hořáků, akumulačních nádob, komínů a dalších může ročně zvyšovat provozní náklady o tisíce korun. Avizovaný úsporný ale složitý systém může v ročních nákladech být dražší než jiná řešení.


Infrapanely Wellina nevyžadují žádné doplňkové náklady na provoz, údržbu, revize
a další. Roční náklady na tyto položky jsou tak nulové. Použité hi-tech patentované materiály, absence mechanických pohyblivých součástí a elektroniky to vše prodlužuje životnost infrapanelů nad rámec běžných otopných soustav.

Náklady na pořízení a realizaci kompletního systému topení.

Do provozních nákladů je vhodné rozpočítat i náklady na pořízení topné soustavy a její amortizaci v průběhu například 20 let. Náklady na pořízení je třeba brát komplexně a zpravidla je třeba sečíst náklady:

 • projekce topení ať projektantem domu / někdy i realizační firmou,
 • plocha technického zázemí – cena 1 m2 domu je cca 50-100 000 Kč,
 • příprava domu na topnou soustavu – například podlahové topení vyžaduje dodatečné izolace, reflexní vrstvy.
 • instalaci rozvodů tepla – teplovzdušné potrubí ve stropech, u podlahového topení rozvody trubek, registry atp., u rediátorů osazení do podlah/stěn.
 • finální osazení / zakrytí rozvodů tepla – u podlahového topení jsou náklady na nivelační stěrky a komplexně dopravu materiálu. Čas realizace rozvodů je u každého systému vytápění různý, v případě teplovodních obsahuje desítky pracovních hodin.
 • čas na realizaci – realizace stavby se u mokrých procesů které musí vyzrát prodlužuje. U podlahového topení se musí podlaha vysušit pro finální osazení podlah. krytin což jsou další provozní náklady na vysoušeče nebo přítomnost stav. firmy atp..,
 • tlakové zkoušky a zprovoznění teplovodních topných systémů,

Infrapanely Wellina mají nulové náklady na návrh topené soustavy (zdarma), pro instalaci vyžadují pouze přívod el. energie. Zapojení a zprovoznění je velmi snadné. Instalace nevyžaduje žádné změny konstrukce domu, instalace je suchý proces pouze se omítkou zakryje vedení kabely. Čas realizace běžného bytu je den, realizace rodinného domu 10 místností cca dva dny. Náklady na dopravu materiálu jsou prakticky nulové, panely pro celý RD lze dovézt osobním vozem.

Náklady na realizaci infratopení včetně elektromateriálu a dopravy k zákazníkovi jsou: vysekání kabelů, instalace panelů, zapojení regulace = cca 10 000 Kč/ byt a cca 20 000 Kč/ dům. Přesnou kalkulaci Vám rádi připravíme nezávazně a zdarma.

 

Celkové provozní náklady na vytápění domácnosti

Závěrem je třeba započítat také paušální platby za dodávané energie. Pokud máte například plynové vytápění, musíte mít paušální platbu za plynovou přípojku ale i za elektroměr. Pokud máte topení na plyn a nebo tuhá paliva, máte běžnou spotřebu el. energie v běžném trifu D02 za plnou cenu.

Pokud topíte infrapanely, máte vždy nižší sazbu D57d pro celou domácnost 20 hodin denně poloviční cenu el. energie. Při porovnání například s plynovým vytápěním vždy počítejte paušály a běžnou spotřebu.

Do celkových provozních nákladů se započítávají výše uvedené položky:

 1. náklady na vytápění,
 2. náklady na realizaci a zprovoznění otopné soustavy,
 3. náklady na provoz všech elektrospotřebičů dle tarifu,
 4. náklady na opravy, revize, čištění, amortizaci zařízení.

Přehled nejčastějších otopných soustav nezávislého odborného portálu TZB-info.

Porovnání je provedeno při tomto zadání:

 1. tepelná ztráta domu 7kW, podlahová plocha RD 150m2,
 2. střední klimatické pásmo (-15°),
 3. počet osob 4, příprava TUV 50l / den/osobu / 365dní v roce
 4. tarif el. energie pro vytápění D54d, tarif pokud domácnost nemá el. topení D02, cena dle ceníku ČEZ 2017, jistič do 3x,25A,
 5. vybavení domácnosti: myčka, el. sporák, trouba,mikrovlnná trouba, rychl.konvice, pračka, sušička, osvětlení, TV, PC, internet,


Infrapanely v porovnání všech dostupných topných systémů dosahují prakticky nejnižších nákladů na pořízení / provoz / údržbu a amortizaci topné soustavy. 

Vždy si sečtěte veškeré výše uvedené náklady a sami vyhodnoťte který systém vytápění je pro Vás nejvýhodnější.

Adresa a kontakty


Otavská 175/12, 196 00 Praha - Čakovice

IČ: 27887626, DIČ: CZ27887626

Obchod: +420 608 366 736, 737

Fakturace: +420 777 287 299

Kontaktní formulář


USBY s.r.o. / Redwell GmbH

Již od roku 2005 zajišťujeme v ČR a SR komplexní služby od poradenství při výběru vhodných typů infratopení Wellina, přes jejich dodávku až po konečnou instalaci tohoto topného systému. Infrapanely Wellina představují dokonalé spojení designu, kvality a vysoké účinnosti.

Novinky

25.1.2018 - aktualizace webu www.usby.cz na nový design a rozšířený obsah o vytápění infrapanely.

© Copyright 2017. USBY s.r.o.

Tiráž | Kontakt