POROVNÁNÍ INFRAPANELŮ S JINÝMI SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ

DETAILNÍ POROVNÁNÍ VÝHOD A NEVÝHOD INFRAPANELŮ A OSTATNÍCH SYSTÉMŮ VYTÁPĚNÍ

ELEKTROKOTEL VS. INFRAPANELY WELLINA

NEVÝHODY ELEKTROKOTLE:

 • centrální zdroj tepla topná voda má jednotnou teplotu a rozvody vody probíhají sériově po celém domě/bytě. Tím vzniká nerovnoměrnost vstupní teploty do radiátorů a rozílným topným výkonům,
 • nepřesná regulace teploty v každé místnosti (radiátory/podlahové topení),
 • elektrická patrona předává teplo do topné vody, voda je vedena do podlahového vytápění nebo radiátorů pod okny, poté
  se ohřívá vzduch a od vzduchu se ohřívají osoby a stěny – více o nevýhodách tohoto několikanásobného a ztrátového
  přenosu tepla na dalším listě. nebezpečí úniku vody z otopné soustavy a způsobení škody,
 • kotel obsahuje mechanické součásti podléhající opotřebení,
 • složitá řídící elektronika je závislá na životnosti celé řady součástek a v případě poruchy se zpravidla mění celá řídící
  jednotka v cenách od 3 000 do 10 000 Kč.
 • obtížně odečitatelná spotřeba tepla pokud je kotel a rozvody topné vody využívány více než jedním subjektem.
 • u starších staveb může konvekční vytápění způsobit vysoušení vzduchu nebo vznik plísní na stěnách,

VÝHODY INFRATOPENÍ:

 • decentralizované vytápění. Zdroj tepla je v každé místnosti a je regulován termostatem samostatným pro každou místnost.
 • teplota v každé místnosti je regulována s přesností již od 0,1 °C,
 • energie pro vytápění je přivedena bezeztrátově ke každému infrapanelu,
 • získáním tarifu D57d s 20 hodinami levné el. energie pro celou domácnost. Cena je zpravidla o 50% nižší. Běžná domácnost ročně ušetří cca 5000–10 000 Kč na běžných elektrospotřebičích.
 • bezpečný provoz na elektrickou energii,
 • infrapanely Wellina jsou jako jediné na trhu certifi kované – bez elektrosmogu,
 • nejdou potřeba žádné komíny a odvody spalin, úspora vstupní investice,
 • nulové náklady na údržbu, revizi a servis,
 • infrapanely neobsahují mechanické součásti, nepodléhají opotřebení,
 • patentovaná konstrukce infrapanelů Wellina s karbonovým vláknem zaručuje beporochový provoz po desítky let,
 • při výpadku el. energie jsou stěny naakumulovány větším množstvím tepelné energie než u konvekčního vytápění a dlouhodobě udržují v místnosti tepelnou pohodu. Infrapanely Wellina mají akmulační jádro z lávového kamene který i po 30 minutách od vypnutí el. enrgie sálá do prostoru,
 • přesně odečitatelná spotřeba el. energie pro každou místnost/byt/dům,
 • nulová hlučnost při provozu infrapanelů,
 • sálavé vytápění vysouší stěny což ocení zejména majitelé starších staveb nebo staveb zateplených polystyrenem,
 • sálavé vytápění udržuje přirozenou vlhkost vzduchu a je tak vhodné i pro alergiky a astmatiky,
 • infrapanely nepotřebují technickou místnost, šetří prostor v domácnosti – 1m2 = cca 30–50 000 Kč.

PLYNOVÝ KOTEL VS. INFRAPANELY WELLINA

NEVÝHODY PLYNOVÉHO KOTLE:

 • centrální zdroj tepla, topná voda má jednotnou teplotu a rozvody vody probíhají sériově po celém domě/bytě, tím vzniká nerovnoměrnost vstupní teploty do radiátorů a rozdílným topným výkonům,
 • nepřesná regulace teploty v každé místnosti (radiátory/podlahové topení),
 • pro plynové vytápění nezískáte tarif D57d a cena elektřiny pro domácnost je vysoká,
 • nebezpečí výbuchu plynu nebo otrava obyvatel domu CO2,
 • nutnost odvodu spalin komínem, zejména ve starších činžovních domech jsou pro použití plynových kotlů limitní průměry komínů,
 • předepsaný průměr odvěrávacích komínů a nerezové provedení, při výměně kotle je nutná změna techniky odvodu spalin podle platných norem = v případě staršího provedení vyvložkování je nutné převložkování komína,
 • pravidelné revize a čištění kotle každý rok v ceně 1000–2000 Kč,
 • kotel obsahuje mechanické součásti podléhající opotřebení,
 • složitá řídící elektronika je závislá na životnosti celé řady součástek a v případě poruchy se zpravidla mění celá řídící jednotka v cenách od 3 000 do 10 000 Kč,
 • také nové plynové kotle jsou závislé na elektřině a v případě výpadku proudu nefunguje také plynový kotel ani ohřev TUV,
 • plynový hořák předává teplo do topné vody, voda je vedena do podlahového vytápění nebo radiátorů pod okny, poté se ohřívá vzduch a od vzduchu se ohřívají osoby a stěny – více o nevýhodách tohoto několikanásobného a ztrátového přenosu tepla na dalším listě,
 • obtížně odečítatelná spotřeba tepla, pokud je kotel využíván více než jedním subjektem,
 • v některých případech je s provozem plynového vytápění spojená hlučnost provozu kotle nebo cirkulace vody v oběhové soustavě,
 • u starších staveb může konvekční vytápění způsobit vysoušení vzduchu nebo vznik plísní na stěnách.

VÝHODY INFRATOPENÍ:

 • decentralizované vytápění, zdroj tepla je v každé místnosti a je regulován termostatem samostatným pro každou místnost,
 • teplota v každé místnosti je regulována s přesností již od 0,1 °C,
 • energie pro vytápění je přivedena bezztrátově ke každému infrapanelu,
 • získáním tarifu D57d s 20 hodinami levné el. energie pro celou domácnost,
 • cena je zpravidla o 50% nižší, běžná domácnost ročně ušetří cca 5000–10 000 Kč na běžných elektrospotřebičích,
 • bezpečný provoz na elektrickou energii,
 • infrapanely Wellina jsou jako jediné na trhu certifikované – bez elektrosmogu!
 • nejsou potřeba žádné komíny a odvody spalin, úspora vstupní investice,
 • nulové náklady na údržbu, revizi a servis,
 • infrapanely neobsahují mechanické součásti, nepodléhají opotřebení,
 • patentovaná konstrukce infrapanelů Wellina s karbonovým vláknem zaručuje bezporuchový provoz po desítky let,
 • při výpadku el. energie jsou stěny naakumulovány větším množstvím tepelné energie než u konvekčního vytápění
  a dlouhodobě udržují v místnosti tepelnou pohodu. Infrapanely Wellina mají akumulační jádro z lávového kamene, který
  i po 30 minutách od vypnutí el. energie sálá do prostoru, ohřev TUV je zpravidla řešen el. bojlerem o kapacitě od 80
  – 250 listrů, který při výpadku el. energie má dostatečnou zásobu teplé vody. Plynový kotel má zpravidla zásobu 20-
  50 litrů, která je vyčerpána velice rychle a bez el. energie TUV nedohřívá,
 • přesně odečitatelná spotřeba el. energie pro každou místnost/ byt/dům,
 • nulová hlučnost při provozu infrapanelů,
 • sálavé vytápění vysouší stěny, což ocení zejména majitelé starších staveb nebo staveb zateplených polystyrenem,
 • sálavé vytápění udržuje přirozenou vlhkost vzduchu a je tak vhodné i pro alergiky a astmatiky,
 • infrapanely nepotřebují technickou místnost, šetří prostor v domácnosti – 1m2 = cca 30–50 000 Kč.

PŘÍMOTOPNÉ VYTÁPĚNÍ VS. INFRAPANELY WELLINA

NEVÝHODY PŘÍMOTOPNÉHO VYTÁPĚNÍ:

 • nepřesná regulace teploty v každé místnosti (radiátory/podlahové topení),
 • elektrická spirála o vysoké teplotě primárně ohřívá vzduch a od vzduchu se ohřívají osoby a stěny – více o nevýhodách tohoto
  přenosu tepla na dalším listě,
 • při provozu dochází k přepalování vzduchu a prachových částic a zhoršuje se klima v místnosti,
 • u starších staveb může konvekční vytápění způsobit vysoušení vzduchu nebo vznik plísní na stěnách,
 • konvekční proudění tepla zvyšuje prašnost v místnosti – riziko pro alergiky a astmatiky,
 • nutnost umístění pod okna = vysoké úniky tepla okny a venkovní stěnou – více na samostatném listě,
 • při chladnutí a zapnutí je možné slyšet zvuky způsobené tepelnou roztažnosti kovů,
 • výhodou přímotopů je dostatečně dimenzovaný jistič a přívod el. energie a dvoutarifové hodiny = umožňuje tak snadný přechod
  na sálavé vytápění infrapanely Wellina. výhodou výměny přímotopů za infrapanely je okamžité snížení příkonů a spotřeby.

VÝHODY INFRATOPENÍ:

 • decentralizované vytápění, zdroj tepla je v každé místnosti a je regulován termostatem samostatným pro každou místnost,
 • teplota v každé místnosti je regulována s přesností již od 0,1 °C,
 • energie pro vytápění je přivedena bezztrátově ke každému infrapanelu,
 • okamžité snížení nákladů na provoz o 50%,
 • infrapanely Wellina jsou jako jediné na trhu certifikované – bez elektrosmogu!
 • nejsou potřeba žádné komíny a odvody spalin, úspora vstupní investice,
 • nulové náklady na údržbu, revizi a servis,
 • infrapanely neobsahují mechanické součásti, nepodléhají opotřebení,
 • patentovaná konstrukce infrapanelů Wellina s karbonovým vláknem zaručuje bezporuchový provoz po desítky let,
 • při výpadku el. energie jsou stěny naakumulovány větším množstvím tepelné energie než u konvekčního vytápění a dlouhodobě udržují v místnosti tepelnou pohodu. Infrapanely Wellina mají akumulační jádro z lávového kamene, který i po 30 minutách od vypnutí el. energie sálá do prostoru.
 • přesně odečitatelná spotřeba el. energie pro každou místnost/byt/dům,
 • nulová hlučnost při provozu infrapanelů,
 • sálavé vytápění vysouší stěny, což ocení zejména majitelé starších staveb nebo staveb zateplených polystyrenem,
 • sálavé vytápění udržuje přirozenou vlhkost vzduchu a je tak vhodné i pro alergiky a astmatiky,
 • infrapanely nepotřebují umístění pod okny, prostor lze využít i jiným způsobem.

TEPELNÉ ČERPADLO VS. INFRAPANELY WELLINA

NEVÝHODY TEPELNÉHO ČERPADLA:

 • příliš vysoká vstupní investice je vyšší než návratnost investice na základě úspory z provozu zařízení,
 • centrální zdroj tepla, topná voda má jednotnou teplotu a rozvody vody probíhají sériově po celém domě/bytě a tím vzniká
  nerovnoměrnost vstupní teploty do radiátorů a rozdílným topným výkonům,
 • nepřesná regulace teploty v každé místnosti (radiátory/podlahové topení),
 • pro náročné zimní období bivalentní zdroj tepla – elektrická patrona, systém vytápění TČ předává teplo do topné vody, voda je
  vedena do podlahového vytápění nebo radiátorů pod okny, poté se ohřívá vzduch a od vzduchu se ohřívají osoby a stěny – více
  o nevýhodách tohoto několikanásobného a ztrátového přenosu tepla na dalším listě,
 • nebezpečí úniku vody z otopné soustavy a způsobení škody,
 • kotel obsahuje mechanické součásti podléhající opotřebení,
 • složitá řídící elektronika je závislá na životnosti celé řady součástek a v případě poruchy se zpravidla mění celá řídící jednotka
  v cenách od 3 000 do 20 000 Kč.
 • obtížně odečitatelná spotřeba tepla pokud je kotel TČ a rozvody topné vody využívány více než jedním subjektem,
 • u starších staveb může konvekční vytápění způsobit vysoušení vzduchu nebo vznik plísní na stěnách.

VÝHODY INFRATOPENÍ:

 • decentralizované vytápění, zdroj tepla je v každé místnosti a je regulován termostatem samostatným pro každou místnost,
 • teplota v každé místnosti je regulována s přesností již od 0,1 °C,
 • energie pro vytápění je přivedena bezztrátově ke každému infrapanelu,
 • získáním tarifu D57d s 20 hodinami levné el. energie pro celou domácnost. Provozní náklady domácnosti klesají zpravidla o 50%. Běžná domácnost ročně ušetří cca 5000 – 10 000 Kč na běžných elektrospotřebičích.
 • bezpečný provoz na elektrickou energii,
 • infrapanely Wellina jsou jako jediné na trhu certifikované – bez elektrosmogu!
 • nejsou potřeba žádné komíny a odvody spalin, úspora vstupní investice,
 • nulové náklady na údržbu, revizi a servis,
 • infrapanely neobsahují mechanické součásti, nepodléhají opotřebení,
 • patentovaná konstrukce infrapanelů Wellina s karbonovým vláknem zaručuje bezporuchový provoz po desítky let,
 • při výpadku el. energie jsou stěny naakumulovány větším množstvím tepelné energie než u konvekčního vytápění a dlouhodobě udržují v místnosti tepelnou pohodu. Infrapanely Wellina mají akumulační jádro z lávového kamene, který i po 30 minutách od vypnutí el. energie sálá do prostoru,
 • ohřev TUV je zpravidla řešen el. bojlerem o kapacitě od 80 – 250 listrů a při výpadku el. energie má dostatečnou zásobu teplé vody. Tepelné čerpadlo má zpravidla zásobu 20-50 litrů, která je vyčerpána velice rychle a bez el. energie TUV nedohřívá,
 • přesně odečitatelná spotřeba el. energie pro každou místnost/byt/dům,
 • nulová hlučnost při provozu infrapanelů,
 • sálavé vytápění vysouší stěny, což ocení zejména majitelé starších staveb nebo staveb zateplených polystyrenem,
 • sálavé vytápění udržuje přirozenou vlhkost vzduchu a je tak vhodné i pro alergiky a astmatiky,
 • infrapanely nepotřebují technickou místnost, šetří prostor v domácnosti – 1 m2 = cca 30 – 50 000 Kč.

WAW VYTÁPĚNÍ VS. INFRAPANELY WELLINA

NEVÝHODY WAW VYTÁPĚNÍ:

 • umístění topidel Wav pod okny a odtah do venkovního prostoru vrací při větrání zplodiny zpět do místnosti,
 • nepřesná regulace teploty v každé místnosti (pouze kroková regulace na těle topidel),
 • pro plynové vytápění nezískáte tarif D57d a cena elektřiny pro domácnost je vysoká,
 • nebezpečí výbuchu plynu nebo otrava obyvatel domu CO2,
 • pravidelné revize a čištění wav topidel každý rok v ceně 1000 – 2000 Kč,
 • topidlo obsahuje mechanické součásti podléhající opotřebení,
 • při provozu je spalován vzduch v místnosti,
 • vzduch je znehodnocován,
 • při provozu topidla wav roste vlhkost vzduchu a roste riziko vzniku plísní,
 • v některých případech je s provozem wav vytápění spojená hlučnost provozu při chladnutí a natápění topidel,
 • náklady na vytápění jsou až o 60% vyšší než při vytápění infrapanely Wellina.

VÝHODY INFRATOPENÍ:

 • decentralizované vytápění – zdroj tepla je v každé místnosti a je regulován samostatným termostatem pro každou místnost,
 • teplota v každé místnosti je regulována s přesností již od 0,1 °C,
 • energie pro vytápění je přivedena bezztrátově ke každému infrapanelu,
 • získáním tarifu D57d s 20 hodinami levné el. energie pro celou domácnost,
 • cena el. energie je zpravidla o 50% nižší. Běžná domácnost ročně ušetří cca 5 000 – 10 000 Kč na běžných elektrospotřebičích,
 • bezpečný provoz na elektrickou energii,
 • infrapanely Wellina jsou jako jediné na trhu certifikované – bez elektrosmogu!
 • nejsou potřeba žádné komíny a odvody spalin, úspora vstupní investice,
 • nulové náklady na údržbu, revizi a servis,
 • infrapanely neobsahují mechanické součásti, nepodléhají opotřebení,
 • patentovaná konstrukce infrapanelů Wellina s karbonovým vláknem zaručuje bezporuchový provoz po desítky let,
 • při výpadku el. energie jsou stěny naakumulovány větším množstvím tepelné energie než u konvekčního vytápění a dlouhodobě udržují v místnosti tepelnou pohodu. Infrapanely Wellina mají akumulační jádro z lávového kamene, který i po 30 minutách od vypnutí el. energie sálá do prostoru,
 • ohřev TUV je zpravidla řešen el. bojlerem o kapacitě od 80 – 250 listrů a při výpadku el. energie má dostatečnou zásobu teplé vody,
 • přesně odečitelená spotřeba el. energie pro každou místnost/byt/dům,
 • nulová hlučnost při provozu infrapanelů,
 • sálavé vytápění vysouší stěny, což ocení zejména majitelé starších staveb nebo staveb zateplených polystyrenem,
 • sálavé vytápění udržuje přirozenou vlhkost vzduchu a je tak vhodné i pro alergiky a astmatiky,
 • infrapanely nepotřebují technickou místnost, šetří prostor v domácnosti.

RADIÁTORY (KONVEKTORY) VS. INFRAPANELY WELLINA

NEVÝHODY VYTÁPĚNÍ RADIÁTORY:

 • tepelný výkon závislý na teplotě centrální vody, nastavení teploty termohlavicemi není přesné,
 • možnost poruchy a vzniku netěsností v případě vodního média,
 • konvekční systém vytápění trvale víří prach – nevhodné pro alergiky,
 • výrazné vysoušení vzduchu,
 • radiátor ohřívá vzduch na teplotu cca 40-50°C, ten stoupá po venkovní stěně přes okno ke stropu a také ohřívá venkovní stěnu, na které je radiátor ukotven. Tím vzniká tepelná ztráta nevhodným přenosem tepla do prostoru.

VÝHODY INFRATOPENÍ:

 • rychlá reakce sálavého vytápění na změny venkovních teplot,
 • minimální poruchovost, v případě poruchy nevznikne škoda v interiéru,
 • sálavé vytápění nevíří prach, je vhodné i pro alergiky,
 • vysouší stěny a zabraňují vzniku plísní – vhodné i pro alergiky,
 • udržuje přirozenou vlhkost vzduchu,
 • příznivě působí na lidský imunitní systém,
 • infrapanely Wellina mají jako jediný výrobek na trhu certifikaci: bez elektrosmogu,
 • infrapanely primárně ohřívají stěny, podlahu i strop bez jejich přehřívání a snižují tak tepelnou ztrátu místnosti,
 • příznivá cena za pořízení infrapanelů Wellina,
 • infrapanel lze v místnosti umístit na několik vhodných pozic,
 • čas realizace je v řádech hodin až jednotek dnů, instalace vytápění pro byt 60 m2 je cca 12 pracovních hodin (1 den) a pro RD s plochou 140 m2 je potřeba cca 20 pracovních hodin (2 pracovní dny),
 • systém je po instalaci připraven ihned k použití,
 • rovnoměrně prohřívá celou místnost včetně podlahy, stěn a stropů = teplo i od nohou.

Príklad:
venkovní stěna porotherm 44 cm, okno plastové s U=1,1 vytvoří tepelnou ztrátu cca 200 W, při vytápění infrapanely pouze 130 W pro jedno okno. Při běžném počtu oken a radiátorů v domě 140 m2 – cca 15 radiátorů je celková tepelná ztráta zvýšena o 1000W. V ročním vyúčtování vzrostou náklady na vytápění o cca 2400 kWh = cca 6000 Kč / rok,

nevýhody konvekčního vytápění:

 • nutnost instalovat radiátory pod okna – zabírají prostor,
 • design místnosti je narušen,
 • radiátor ohřívá vzduch a od vzduchu stěny, při vypnutí vytápění radiátory rychle klesá teplota v místnosti o 2-3°C,
 • od podlahy je chladněji.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ VS. INFRAPANELY WELLINA

NEVÝHODY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ:

 • vysoká tepelná setrvačnost nereaguje na rychlé změny venkovních teplot,
 • možnost poruchy a vzniku netěsností v případě vodního média a úplné ztráty funkčnosti v případě poruchy elektrického vytápění,
 • velkoplošná topná plocha trvale víří prach – nevhodné pro alergiky,
 • výrazné vysoušení vzduchu,
 • děti hrající si na zemi ohřáté podlahovým vytápěním jsou choulostivější na změny teploty při přechodu do venkovního prostředí,
 • elektrické podlahové vytápění nemá odstíněný elekrosmog a nemůže získat mezinárodní certifikaci,
 • podlahové vytápění hřeje na obě strany – do místnosti ale i do podloží. Tepelné izolace snižují prostup tepla, ale stále se jedná o tepelnou ztrátu do polomasivu (prostor pod základní deskou je počítán jako prostor o teplotě 5°C.
 • Příklad:
  Podlahová plocha 100 m2 má tepelnou ztrátu cca 900W při teplotě oběhové vody 35°C. Při stejné teplotě v místnosti 24°C je při použití sálavého vytápění a při stejné sklatbě podlahy tepelná ztráta pouze 360W. V ročních nákladech na vytápění je
  rozdíl v nákladech na vytápění až 2000 kWh = cca 5000 Kč.
 • náklady na pořízení podlahového teplovodního vytápění jsou obdobné jako pořízení celého kompletního topného systému s infrapanely Wellina,
 • čas realizace podlahového vytápění je výrazně delší z důvodu technologických přestávek nutných pro vytvrdnutí betonových potěrů/anhydritu atp.,
 • ztížené podmínky pro případné dispoziční změny v interiéru, kvůli jasně daným tvarem a rozměrem topného okruhu a riziku poškození trubek okruhů při jakémkoli stavebním zásahu do podlahy (nové příčky, vrtání do podlahy, zatížení dodatečně
  umístěným těžkým nábytkem nebo jiným, např. technologickým zařízením),
 • omezený tepelný výkon, dán velikostí plochy, která je k dispozici. Z této skutečnosti může vyplynout potřeba kombinace podlahového vytápění s běžnými tělesy, pokud jsou tepelné ztráty vyšší, než maximální možný tepelný výkon topného
  okruhu v podlaze v dané místnosti,
 • při projektování a realizaci je nutné při navrhovaných výškách stavebních konstrukcí a požadovaných světlostech místností počítat s potřebnou tloušťkou pro systém podlahového vytápění.

VÝHODY INFRATOPENÍ:

 • rychlá reakce sálavého vytápění na změny venkovních teplot,
 • minimální poruchovost, v případě poruchy nevznikne škoda v interiéru,
 • sálavé vytápění nevíří prach, je vhodné i pro alergiky,
 • udržuje přirozenou vlhkost vzduchu,
 • příznivě působí na lidský imunitní systém,
 • infrapanely Wellina mají jako jediný výrobek na trhu certifikaci: bez elektrosmogu,
 • infrapanely primárně ohřívají stěny, podlahu i strop bez jejich přehřívání a snižují tak tepelnou ztrátu místnosti,
 • příznivá cena za pořízení infrapanelů Wellina,
 • infrapanel lze v místnosti umístit na několik vhodných pozic,
 • čas realizace je v řádech hodin až jednotek dnů. Instalace vytápění pro byt 60 m2 je cca 12 pracovních hodin (1 den)
  a pro RD s plochou 140 m2 je potřeba cca 20 pracovních hodin (2 pracovní dny),
 • systém je po instalaci připraven ihned k použití.

STĚNOVÉ A STROPNÍ VYTÁPĚNÍ VS. INFRAPANELY WELLINA

NEVÝHODY STĚNOVÉHO VYTÁPĚNÍ:

 • vysoká tepelná setrvačnost nereaguje na rychlé změny venkovních teplot,
 • možnost poruchy a vzniku netěsností v případě vodního média a úplné ztráty funkčnosti v případě poruchy elektrického
  vytápění,
 • výrazné vysoušení vzduchu,
 • elektrické stěnové/stropní vytápění nemá odstíněný elekrosmog a nemůže získat mezinárodní certifikaci z důvodu
  nevhodné nestíněné konstrukce,
 • v případě instalace na vnější stěnu nebo strop v posledním patře prostupuje teplo oběma směry a tepelná ztráta místnosti
  roste,
 • stropní vytápění je nejnevhodnější způsob přenosu tepla do prostoru, neboť teplý vzduch stoupá ke stropu a vzhledem
  k minimální konvekci neumožní transport tepla po místnosti až k podlaze, není dosaženo žádoucí tepelné pohody a náklady
  na vytápění rostou,
 • stropní nebo stěnové vytápění nemůže být nikdy považováno za sálavé z důvodu teploty povrchu cca 25-30 °C, při této
  teplotě povrchy sálají v poměru jednotek procent vůči primárnímu ohřevu vzduchu, obdobně jako u podlahového vytápění.
  Pokud výrobci vodních systémů v propagačních materiálech uvádějí pojmy sálavé vytápění, jedná se o klamání spotřebitele, vytápění je tedy neefektivní – konvekční!
 • možnost poškození při montáži zařízení na stěně nebo stropu,
 • teplovodní stěnové/stropní vytápění je závislé na centrálním zdroji tepla s nevýhodami podle jednotlivých typů zdrojů tepla
  viz. dále.

VÝHODY INFRATOPENÍ:

 • rychlá reakce sálavého vytápění na změny venkovních teplot,
 • minimální poruchovost, v případě poruchy nevznikne škoda v interiéru,
 • sálavé vytápění nevíří prach, je vhodné i pro alergiky a astmatiky,
 • udržuje přirozenou vlhkost vzduchu,
 • příznivě působí na lidský imunitní systém,
 • infrapanely Wellina mají jako jediný výrobek na trhu certifikaci: bez elektrosmogu,
 • infrapanely primárně ohřívají stěny, podlahu i strop bez jejich přehřívání a snižují tak tepelnou ztrátu místnosti,
 • příznivá cena za pořízení infrapanelů Wellina,
 • infrapanel lze v místnosti umístit na několik vhodných pozic,
 • čas realizace je v řádech hodin až jednotek dnů, instalace vytápění pro byt 60 m2 je cca 12 pracovních hodin (1 den) a pro RD s plochou 140 m2 je potřeba cca 20 pracovních hodin (2 pracovní dny),
 • systém je po instalaci připraven ihned k použití,
 • převažující sálavý výkon infrapanelu zaručuje nízké provozní náklady,
 • teplota panelů 95°C zaručuje až 80% reálný podíl sálání a 20% podíl konvekce, sálavé vytápění je tak nejvhodnější pro vytápění domácností s minimálními provozními náklady.

INFRAPANELY WELLINA vs. TOPENÍ Z PŘÍRODNÍHO KAMENE

NEVÝHODY VYTÁPĚNÍ Z KAMENE

 • nízká emisivita kamene 0,55-0,75 – emisivita je vlastnost materiálu přijmou a vysálat teplo. Je to veličina v rozsahu 0-1. Čím je vyšší hodnota blízká jedničce, tím se na slunci lépe ohřeje a zároveň ohřátý materiál s vysokou emisivitou teplo vyzáří rychleji do prostoru než s nízkou.

  Proto se mramor používá jako dlažba v jižních zemích kde je velká intenzita solárního tepla od slunce a podlaha tak není tak rozpálena – nepřijímá teplo a tedy i nevyzařuje jako kdybychom použili beton atp.., tedy nízká hodnota emisivity je žádána pro ochlazení, ale mramor není vhodný jako zdroj sálavého tepla.

 • Topení z kamene má na zadní straně zpravidla cement který zakrývá topný drát. Jeho emisivita je také blízká 0,95. Tedy výrazně intenzivněji ohřívá stěnu za sebou místo aby bylo teplo odraženo dopředu.
 • Topení z kamene tak dopředu sálá s nižší intenzitou než dozadu na stěnu. Pokud se panel zavěsí na venkovní stěnu, je to významná tepelná ztráta.
 • nízká teplota na přední straně kamene – teplota je uváděna sice max. 90°C ale zpravidla bývá cca 80-85°C. Při kombinaci nižší teploty a nízké emisivity je účinnost sálání nižší až o 50%. Proto je na instalacích vidět pozice pod okny, blízko podlahy aby se vytvořila konvekce, protože teplo které není vysáláno je do prostoru předáno ohřevem vzduchu v kontaktu s kamenem.
 • vysoká hmotnost – nízká reakční doba na změny požadavku na teplotu. Kámen 600W má například hmotnost 35kg. Odhadem počítám čas natopení na plný výkon cca 20-30 minut. Také doběh je cca 20-30 minut. Nejúčinnější je sálavé topení při plném výkonu kdy je podíl sálání a konvekce nejúčinnější. Pokud máte sazbu D57d a cca 4-5 přerušeními během dne (i více) a v kombinaci s regulací termostaty je v průměru panel vypnut a zapnut i více jak 10x za den = cca 10 hodin kamenný panel běží v neefektivním režimu což dále snižuje celkovou účinnost.

 • infrapanely se konstruují s co nejvyšší hodnotou emisivity blízkou jedné. Nejvyšší hodnoty jsou nyní cca 0,95-0,96 kterou dosahují infrapanely Wellina.
 • Zadní strana panelu Wellina je z nerezu leštěného který má velmi nízkou emisivitu cca 0,05 a tedy na stěnu nesálá.
 • Infrapanely Wellina mají například v 600W hmotnost cca 12 kg, čas dosažení plného výkonu je cca 5-8 minut – topný prvek je v přední části panelu v kontaktu s topnou plochou a tak se ohřívá jako první což zkracuje tyto časy na minimum.
 • Infrapanely Wellina jsou vyráběny ze speciálně vyvinutých materiálů pro dosažení nejvyšší účinnosti, každá část panelu je vybrána pro své vlastnosti a nepoužívá se jeden materiál na celý panel. Neexistuje univerzální řešení, musíme vybírat materiály s přesně požadovanými vlastnostmi. Výroba je proto náročná s vysokým podílem ruční práce, drahým technologickým vybavením a jejich výrobu, při požadavku na nejvyšší kvalitu životnost na trhu, nelze vyrobit v garáži s nápadně nízkou cenou.
 • Pokud se Vám líbí motiv mramoru na infrapanelu, umíme provézt tisk libovolné textury s tématem mramoru a případně upravit jeho barevnost podle Vašich požadavků.

Adresa a kontakty


Otavská 175/12, 196 00 Praha - Čakovice

IČ: 27887626, DIČ: CZ27887626

Obchod: +420 608 366 736, 737

Fakturace: +420 777 287 299

Kontaktní formulář


USBY s.r.o. / Redwell GmbH

Již od roku 2005 zajišťujeme v ČR a SR komplexní služby od poradenství při výběru vhodných typů infratopení Wellina, přes jejich dodávku až po konečnou instalaci tohoto topného systému. Infrapanely Wellina představují dokonalé spojení designu, kvality a vysoké účinnosti.

Novinky

25.1.2018 - aktualizace webu www.usby.cz na nový design a rozšířený obsah o vytápění infrapanely.

© Copyright 2017. USBY s.r.o.

Tiráž | Kontakt