POROVNÁNÍ PARAMETRŮ INFRAPANELŮ NA TRHU

POROVNÁNÍ PARAMETRŮ INFRAPANELŮ NA TRHU – TECHNOLOGIE, BEZPEČNOST, ZDRAVÍ

Při výběru infrapanelů vždy vybírejte podle jejich parametrů, hledejte kvalitní, prověřená řešení nejvyšší účinnosti a s kompletní certifikací. Hledejte pozitivní hodnocení odborníků a odborných porot a referencí zákazníků. Vždy se osobně seznamte s produkty na trhu a udělejte si vlastní názor na provedení a kvalitu produktů.

Povrch infrapanelů – nejdůležitějších součást infra panelu

INFRAPANELY WELLINA

Povrch infrapanelu Wellina

Vysokoemisivní patentovaný povrch s nejvyšším sálavým výkonem na trhu díky svým parametrům umožňuje hladké provedení pro dokonalý vzhled a trvale bílý povrch s možností snadného čištění a údržby. I po mnoha letech je povrch infrapanelů neměnný.

Rakouský výrobce výrobu levných panelů s hrubým povrchem ve vývojové fázi ukončil pro převažující nevýhody a nízkou účinnost a věnoval se plně vývoji nových moderních technologií a již téměř dvě desetiletí určuje směr vývoje na trhu s infrapanely.

KONKURENČNÍ PRODUKTY

Na co dát pozor u jiných produktů

Hrubý povrch panelů umožňuje usazování prachu který se těžko odstraňuje, obtížně se čistí a při neopatrném dotyku se může poškodit pokožka. Vyzkoušejte si zapnout nový panel zda nevydává zápach / emise škodlivých látek.

Za infrapanely jsou prodejci někdy nabízeny i kamenné panely – mramor atp.., tyto panely mají topný povrch s nevyhovujícími parametry a nízkou účinností viz. níže.

TOPNÝ ELEMENT – ZÁKLAD SPOLEHLIVOSTI A ÚČINNOSTI

INFRAPANELY WELLINA

Karbonové topné vlákno

Nekovový topný element se skládá z několika tisíc karbonových nanovláken a je určeno pro nejvyšší zatížení jak teplotní, tak mechanické. Topné vlákno z karbonových nanovláken zaručuje nejdelší životnost infrapanelů na trhu i v případě trvalého běhu 24/365 dní v roce.

Další vlastností karbonového vlákna je jeho vinutí v infrapanelu a tedy eliminace elektromagnetického pole. Infrapanely tak jako jediné na trhu mají certifikaci IGEF potvrzující prakticky nulové hodnoty. Infrapanely jsou vhodné i pro osoby s kardiostimulátory a citlivé osoby a přístroje – infrapanely lze instalovat i do prostor přesných měřících přístrojů (nemocnice, laboratoře…).

Topný článek je zalit ve vyfrézovné drážce v akumulačním jádru a je tak tmelem pevně spojen s topným povrchem. Ihned po zapnutí infrapanelu je teplo předáváno na povrch panelu za velmi krátkou dobu a beze ztrát. Tedy i když panely Wellina mají akumulační jádro prodlužující čas doběhu panelu po vypnutí, čas natopení  je velmi rychlý.

 

KONKURENČNÍ PRODUKTY

RŮZNÉ TYPY TOPNÝCH ČLÁNKŮ

Kovové odporové dráty, topné folie, elektrody v plastovém pouzdře s vodovým jádrem a další starší či nejlevnější konstrukce mohou trpět kratší životností, produkují velmi vysoké hodnoty elektromagnetického pole které není uzemněno. Vždy si vyžádejte certifikaci o nulových hodnotách elektrosmogu.

V případě že panely nejsou lysovány a lepeny jako infrapanely Wellina, mohou se poté prohýbat a vydávat praskavé zvuky vznikající tepelnou roztažností které jsou častým problémem levných typů panelů na trhu.

Topný článek je v některých typech infrapanelů vložen do rámu panelu a jeho spojení s topným povrchem není vždy dokonalý – teplo je na povrch předáváno nerovnoměrně a se ztrátami.

Vhodný typ panelu je tak v přímým pevným spojením s topným povrchem!

ZADNÍ STRANA INFRAPANELŮ – URČUJE POMĚR SÁLÁNÍ, KONVEKCE

INFRAPANELY WELLINA

VYSOCE LEŠTĚNÝ NEREZOVÝ PLECH

Infrapanely Wellina mají zadní stranu z extrémně vysoce leštěného nerezového plechu s nejnižší emisivitou na trhu a tak stěnu za infrapanelem prakticky neohřívají. 

Záměrně převedené teplo akumulačním jádrem na zadní stranu infrapanelu je tak beze ztrát prostupem tepla stěnou převedeno na konvekční proudění zvyšující celkovou nejvyšší účinnost infrapanelů Wellina na trhu.

Nerezové provedení a celokovové provedení předurčuje infrapanely pro použití v nejnáročnějších provozních podmínkách a zaručuje bezpečný provoz bez rizika požáru atp..,

Infrapanely nesmí obsahovat hořlavé součásti!

KONKURENČNÍ PRODUKTY

RŮZNÉ TYPY ZADNÍ STRANY PANELŮ

Infrapanely nesmí ohřívat stěnu na které jsou infrapanely instalovány. Ohřevem stěny vzniká tepelná ztráta prostupem tepla a snižuje se teplota přední strany infrapanelu. Levné typy infrapanelů mají plastové, pozinkové, plechové a jiné typy zadních ploch s vysokou emisivitou snižují účinnost infrapanelů a zvyšují provozní náklady na vytápění. 

Izolací zadní strany infrapanelu a snížením teploty aby se tento problém eliminoval, ale docílí se pouze zabránění vzniku konvekčního proudění vzduchu a tím se zvyšuje teplota vnitřních povrchů stěn ohřátých sálavým teplem a bez konvekčního proudění tak teplo intenzivněji prostupuje stěnou a rosou provozní náklady! Malý podíl konvekčního proudění je u infratopení žádoucí!

Nebezpečné plastové díky a dřevěné rámy mohou být bezpečnostním rizikem které mohou způsobit požár! Při výběru infrapanelů vybírejte pouze kvalitní a celokovové provedení bez plastových dílů.

AKUMULACE INFRAPANELŮ – PRO TEPELNOU POHODU

INFRAPANELY WELLINA

AKUMULAČNÍ JÁDRO PRO TEPELNOU POHODU

Akumulační jádro infrapanelu je důležité pro:

  • zaručení pozvolného doběhu vysálání tepla do prostoru po vypnutí sazby D57d. Jádro v infrapanelu Wellina má optimální hnotnost pro zaručení rychlého náběhu tepla po zapnutí které je urychleno přímým pevným spojením topného vlákna s topným povrchem infrapanelu.
  • rovnoměrné rozložení teploty na infrapanelu po celé jeho ploše.
  • zaručuje dokonale rovný povrch při ohřátí / provozu / chladnutí panelu.
  • mechanickou odolnost při manipulaci a montáži a při provozu nehrozí jeho mechanické poškození proražením atp..,

Při měření účinnosti infrapanelů Wellina v Aristotelově univerzitě v Thessalonice byla mimo další parametry testována tepelná pohoda celé řady topných systémů včetně podlahového topení – infrapanely v dosažené tepelné pohodě prokazatelně zvítězili. Více zde.

KONKURENČNÍ PRODUKTY

INFRAPANELY BEZ AKUMULAČNÍHO JÁDRA

Infrapanely bez akumulačního jádra trpí zpravidla těmito problémy:

  • rychlé ochlazení povrchu infrapanelu po vypnutí sazby D57d, pocit rychlého snížení intenzity sálavého tepla v prostoru je citelný.
  • bez lepených spojí topného vlákna / povrchu panelu a bez akumulačního jádra může být povrch panelů nerovnoměrně prohřátý a teplota topného prvku v některých místech může být vyšší než změří tepelná pojistka a může dojít k poškození panelu.
  • při ohřevu infrapanelu bez lepených a lisovaných spojů a bez pevného jádra, jsou infrapanely zpravidla prohnuté a při náběhu a chladnutí se prohýbají což má kromě estetického hlediska také problém se vznikem lupavých zvuků vznikajících tepelnou roztažností infrapanelů.
  • v případě mechanického působení úderem atp.. je riziko poškození panelu vysoké.

Akumulační jádro je důležitou součástí kvalitních infrapanelů, jeho absence je zpravidla z důvodu tlaku na nejnižší možnou cenu na úkor účinnosti, životnosti a tepelné pohody.

KRYTÍ IP URČUJE ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI A NEČISTOTÁM = BEZPEČNOST PROVOZU A ŽIVOTNOST INFRAPANELŮ

INFRAPANELY WELLINA

KRYTÍ INFRAPANELŮ IP 65 – NEJVYŠŠÍ NA TRHU

Vysoké krytí je důležité pro provoz ve vlhkých prostředích a náročných podmínkách různých typů provozu. Pokud jsou infrapanely vyrobeny tak, že jsou prakticky hermeticky uzavřeny, nereagují s vlhkostí a každý použitý komponent je vybrán s nejvyšší pozorností na kvalitu, nepůsobí na infrapanely negativní vnější vlivy a životnost a odolnost infrapanelů Wellina je extrémně vysoká.

KONKURENČNÍ PRODUKTY

INFRAPANELY S NÍZKÝM KRYTÍM

Pokud mají infrapanely krytí pouze IP20-IP34 a podobně, jedná se o konstrukčně velmi jednoduché typy z materiálů na které působí vlhkost a do kterých může vniknout nejen vlhkost, ale i nečistoty a podobně. Ty poté negativně působí na celkovou životnost a účinnost infrapanelů.

Nízké krytí může způsobit nejen poškození panelu, ale roste i riziko úrazu. Infrapanely s nízkým krytím také nelze použít v koupelnách na potřebných místech například nad umyvadlem v provedení zrcadlo atp.., nízké krytí mají ty nejlevnější panely na trhu.

Při výběru infrapanelů mějte tyto parametry na paměti a vybírejte ty s nejvyšším krytím IP

TLOUŠŤKA INFRAPANELŮ – DESIGNOVÉ I TECHNICKÉ HLEDISKO

18 mm INFRAPANELY WELLINA

 

Tloušťka infrapanelu má největší vnější efekt z estetického hlediska, aby na stěně / stropě byl co nejméně nápadný. Spolu s bezrámovým provedením infrapanelů řady WE infrapanely Wellina mají nejméně nápadné provedení ze všech provedení infrapanelů na trhu!

Důvodem proč mohou být infrapanely Wellina pouze 18mm tenké a zároveň obsahovat topné vlákno a akumulační jádro je lepená a lisovaná konstrukce. Infrapanely Wellina nemají žádný volný prostor / vzduch v celé konstrukci infrapanelu a tak prakticky nedochází k degradaci topného prvku, panel je dokonale tichý – žádné dva materiály o sebe neklouzají.

 

VÍCE JAK 30 mm TLOUŠŤKA

Této tloušťky je dosaženo zpravidla u konstrukcí které mají v těle panelu izolace – které sice zvyšují teplotu přední strany tělesa, ale neposílají teplo na zadní stranu panelu a tak nedochází ke vzniku konvekčního proudění vzduchu – panel je určen pouze na strop což je znát také podle parametrů kdy teplota přední strany tělesa přesahuje 110°C kdy již i norma nutí instalovat tělesa od 180 cm výše od podlahy. Instalace takového tělesa na stěny zvyšuje teplotu ohřívaných povrchů a bez konvekce se teplo na stěně naproti infrapanelu hromadí a roste teplená ztráta objektu – infrapanely s izolací nedoporučujeme vůbec instalovat na stěny! Instalace je vhodná pouze na strop, kde ale mají celkově nižší účinnost všechny infrapanely. Proto konstrukce infrapanelů s izolací nepoužíváme a jeden z největších výrobců infrapanelů v Evropě firma Redwell Manufaktur Gmbh je nikdy neuvedl do výroby pro jejich nevhodné parametry. Proč výrobci izolaci používají = MARKETING – dva různé panely stejný příkon i rozměry jeden vyšší teplota povrchu ale je to jen jeden parametr ale celkovou účinnost mají v reálném provozu nižší. 

Vybírejte infrapanely podle jejich celkových parametrů a ne pouze podle teploty topného povrchu!

Dalším neduhem panelů s velkou tloušťkou je zpravidla konstrukce volně spojených vrstev – topného povrchu, topného elementu, zadní strany panelu a případně nevhodné izolace. Tyto vrstvy jsou spojeny pouze v rámu který musí být masivnější a při natápění a chladnutí mohou vydávat lupavé zvuky vznikající tepelnou roztažností. Dále má toto spojení horší – nerovnoměrné spojení topného článku a topného povrchu.

 

KOTVENÍ INFRAPANELŮ NA STĚNU – BEZPEČNOST, ÚČINNOST, VZHLED

INFRAPANELY WELLINA

MASIVNÍ KOMPOZITNÍ DRŽÁKY

 

Infrapanely Wellina mají speciálně vyvinuté a vyrobené držáky určené univerzálně na stěnu či strop. Pevnost spojení je certifikována a při provozu infrapanelů spolu s konstrukcí infrapanelu nedochází k žádným lupavým zvukům a podobně.

Infrapanely Wellina lze díky křížovým držákům umístit snadno a bezpečně vertikálně / horizontálně na stěnu ale i na strop!

KONKURENČNÍ PRODUKTY

RŮZNÉ TYPY DRŽÁKŮ

Některé typy infrapanelů se kotví šroubováním šroubů skrz dřevěný rám což je neestetické, nelze panel dorovnat v případě šikmého vyvrtání, dřevěné rámy se mohou utažením zkroutit, vydávat lupavé zvuky a je z hlediska hořlavosti nebezpečný.

Držáky musí být bezpečné, masivní, umožňovat drobnou korekci v případě chybného vyvrtání šroubů.

Adresa a kontakty


Otavská 175/12, 196 00 Praha - Čakovice

IČ: 27887626, DIČ: CZ27887626

Obchod: +420 608 366 736, 737

Fakturace: +420 777 287 299

Kontaktní formulář


USBY s.r.o. / Redwell GmbH

Již od roku 2005 zajišťujeme v ČR a SR komplexní služby od poradenství při výběru vhodných typů infratopení Wellina, přes jejich dodávku až po konečnou instalaci tohoto topného systému. Infrapanely Wellina představují dokonalé spojení designu, kvality a vysoké účinnosti.

Novinky

25.1.2018 - aktualizace webu www.usby.cz na nový design a rozšířený obsah o vytápění infrapanely.

© Copyright 2017. USBY s.r.o.

Tiráž | Kontakt