Princip infratopení

Princip infratopení – teplo, které známe tisíce let.

Sálavé vytápění primárně ohřívá stejně jako slunce nebo kachlová kamna veškeré předměty v prostoru od kterých se sekundárně ohřívá vzduch.

Výsledkem provozu infrapanelů je rovnoměrně prohřátý prostor s minimálním rozdílem teplot mezi stropem a podlahou. Vytvořená tepelná pohoda nemá v topných systémech konkurenci. Infrapanely ohřívají napřímo stěny, strop, podlahu, nábytek i osoby a v kombinaci s ohřátým vzduchem s minimální rychlostí proudění vzduchu splňují veškeré požadavky na zdravý, komfortní systém vytápění s minimálním provozními náklady.

Sálavé topení – teplo jako od slunce.

Sálavé teplo je součástí slunečního spektra v infračervené oblasti. To je ta část, kterou cítíme na slunci jako zdroj tepla.

Slunce sálá a ohřívá vás i předměty kolem Vás, které pak mají vyšší teplotu než vzduch. Pokud procházíte mezi sluncem stínem pociťujete rozdílné pocity tepla stejně jako když procházíte kolem natopeného infrapanelu. Stejně tak i pokud vstoupíte na zem, na kterou dopadají sluneční paprsky a nebo na zem, na kterou sálá infrapanel, cítíte také vyšší teplotu než v místě, kam nesvítí slunce resp. nesálá infrapanel.

Teplo od infrapanelů je komfortní, zdravé a úsporné, neboť příroda vždy využívá nejúčinnějších řešení.

Infrapanely sálají obdobě jako prověřená kachlová kamna!

Infrapanely Wellina - teplo jako od kachlových kamen.

Infratopení pracuje na prověřeném principu přenosu tepla, obdobném jako sluneční paprsky, kachlová kamna a další.

Kachlová kamna mají na svém povrchu glazurované kachle a glazura je na bázi skla/keramiky. Při svém provozu dosahují teploty 60-90°C. Skrze pravá kachlová kamna neproudí žádný vzduch, kamna se umísťují na střed místnosti aby měly prostor sálat do celého prostoru.

Infrapanely mají na svém povrchu sklo nebo práškovou barvu na bázi keramiky. Dosahují teploty cca 95°C. Umísťují se obdobně na střed místnosti.

Porovnání s kachlovými kamny je tak ve většině parametrů totožné. V porovnání s jinýmy systémy vytápění radiátory, podlahovým topením jsou svým principem infrapanely nejpodobnějším systémem vytápění jako kachlový kamna.

Sálavé teplo potkáváte na každém kroku

Při teplotě předmětů obdobné jako teplota infrapanelů a podobné emisivitě, je dosaženo prakticky totožného sálání a pocitu tepla. Sálavé teplo tedy znáte a je běžnou součástí našeho života, vnímáte jej jako příjemné a komfortní. Infrapanely kopírují principy z přírody a to jsou nejúčinnější existující řešení. Infrapanely Wellina tak mají nejvyšší účinnost v přeměně elektrické energie na tepelnou ze všech řešení na trhu!

Podobný princip zdroje tepla jako u infrapanelů Wellina naleznete ve vašem okolí například:

Smaltovaný hrnec s emisivitou povrchu podobnou infrapanelu vysálá při vaření na 100°C podobnou intenzitu a výkon jako infrapanel ve stejné ploše hrnce. Při vaření je vysálané teplo ztrátové, proto je nejvhodnější nerezový leštěný s minimální emisivitou. Proto mají i infrapanely Wellina na zadní straně tento materiál pro maximalizaci odrazu tepla dopředu na přední topnou plochu infrapanelu.
Teplota povrchu krbových kamen se pohybuje v průměru přes 100°C, při plném natopení až 200°C dle typu kamen. Jedná se dokonce o vyšší teploty povrchu než u infrapanelů s vyšší intenzitou a tedy provoz infratopení je komfortnější, bezpečnější, prostor je méně přehříván a infrapanely dosahují vyšší účinnosti.

Úspora nákladů na vytápění až 50%

je součtem všech výhod principu infratopení a kvality infrapanelů Wellina:

  • Infrapanely snižují tepelné ztráty prostupem tepla konstrukcí venkovních stěn a stropů.
  • Infrapanely snižují tepelné ztráty prostupem teplého vzduchu rámy oken.
  • Infrapanely rovnoměrně prohřívají celou místnost.
  • Infrapanely vysouší zdivo a zlepšují tepelně-izolační vlastnosti zdiva.
  • Infrapanely lze dokonale regulovat v každé místnosti individuálně.
  • Infrapanely dosahují lepší tepelné pohody již při nižších stupních Celsia.
Součtem všech těchto faktorů je dosaženo nejvyšší možné efektivity přeměny elektrické energie na tepelnou pro účely vytápění bytových i nebytových prostor. Více se dozvíte v níže uvedených kapitolách:

Úspora 10-20% nákladů na vytápění díky vhodnější pozici

Konvekční vytápění

Konvekční způsob vytápění je založen na principu ohřevu vzduchu v radiátoru. Teplý vzduch stoupá směrem nahoru přes okno ke stropu a vytváří se cirkulace vzduchu zajišťující distribuci teplého vzduchu po celé místnosti.

Ztráty konvekčního vytápění:

a) Teplý konvektor ohřívá venkovní stěnu, na které je umístěn. Teplo uniká prostupem tepla konstrukcí.
b) Teplý vzduch cca 35 – 40 °C stoupá okolo oken. Tepelná izolace oken je cca U=1,1 W/m2.K a zdiva Porotherm cca U=0,3 W/m2.K. Teplý vzduch prostupem tepla konstrukcí a také netěsnostmi rámů oken tvoří úniky tepla, které jsou téměř až 4x vyšší než pokud by topné těleso bylo umístěno v jiné pozici.
c) přívod topného média v případě teplovodního radiátoru je zpravidla řešen trubkou vedenou v obvodovém zdivu, což dále zvyšuje prostup tepla do exteriéru.

 

Sálavé vytápění infrapanely

Sálavé vytápění ohřívá primárně veškeré pevné předměty v místnosti obdobně jako slunce. Při správném umístění infrapanelu je prostor rovnoměrně prohřátý, zdivo vysušené a je dosaženo příjemné tepelné pohody s minimálním rozdílem teploty mezi podlahou a stropem.

Výhody infratopení

Infrapanely se umísťují zpravidla na boční stěny/příčky nebo na stropy a tak nevzniká ani jeden z uvedených zdrojů úniků tepla z místnosti. Toto umístění je možné pouze díky principu infratopení a primárního ohřevu celé místnosti infrapanely nevyžadující umístění pod okny pro vznik konvekčního proudění vzduchu.

Rosení oken je při správném návrhu umístění infrapanelů eliminováno, více v kapitole umístění infrapanelů. Na infrakameře se při měření domu z vnějšku jeví místnosti jako s vypnutým topným systémem bez jasné lokalizace provozu radiátorů. Termovizní měření dokazuje, že prostup tepla vnější obálkou budovy je významně nižší než u konvekčního vytápění radiátory.

Infrapanely jsou svým umístěním v prostoru ideální zdroj tepla eliminující jakékoliv zbytečné úniky tepla.

Úspora 7-10% nákladů rovnoměrnějším rozložením teploty

Konvekční vytápění

Konvekční vytápění – nerovnoměrné rozložení teploty v místnosti.

infratopení, rozložení teploty

U stropu je vyšší teplota vzduchu než u podlahy v řádech o cca 4 – 5 °C. Tepelnou pohodu cítíme zejména podle tepla u podlahy. Abychom ji zajistili, je třeba zbytečně topit na vyšší stupně celsia (důvod používání podlahového vytápění – které má také svá negativa v porovnání s infrapanely) a tím zvýšit teplotu u podlahy. Únik tepla je největší zejména stropní konstrukcí, kde je nejvyšší teplota vzduchu.

Sálavé topení

Sálavé vytápění infrapanely minimalizuje rozdíl teploty mezi stropem a podlahou.

Infrapanely Wellina umístěné kolem středu stěny v místnosti rovnoměrně prohřívají primárně celý prostor. Vzduch ohřívaný sekundárně od zdiva stoupá ke stropu pozvolna. Není urychlován jako v žebrování u konvektorů. Malá vzduchová mezera mírně ohřívající vzduch za infrapanelem i toto zbytkové teplo, které vystoupá ke stropu uvede do pohybu konvekčním způsobem a dojde k dokonalému rozložení teplot v místnosti. Právě patentované řešení infrapanelů Wellina, které kombinuje sálavou a konvekční část panelu přispívá k nejvyšší účinnosti infrapanelů na trhu. Více v samostatné kapitole – konstrukce infrapanelů Wellina.

Infrapanely vytvářejí minimální proudění vzduchu v místnosti. Vzniklé mírné proudění nezvedá prachové částice ze země a je tak vhodné i pro alergiky!

Infratopení vysouší zdivo – úspora 5 až 7%

Konvekční vytápění

Konvekční topení mírně zvyšuje vlhkost zdiva a snižuje vzdušnou vlhkost.

Konvekční vytápění ohřívá vzduch, od vzduchu se sekundárně ohřívají stěny. Stěny tak mají nižší teplotu než vzduch. Pokud má stěna nižší teplotu než vzduch, dochází ke vzniku kondenzátu a případně plísní.
Venkovní stěna s vyšší vlhkostí zhoršuje v průběhu topené sezony své tepelně-izolační vlastnosti a to zejména u nezateplených domů. Vyšší vlhkost je důvodem i snadnějšího vedení chladu do interiéru, tím stěna intenzivnějí vlhne a zvyšuje svou tepelnou ztrátu.

Sálavé topení

Snížením vlhkosti zdiva infrapanely se zvýší tepelný odpor zdiva k tabulkovým hodnotám. U zateplených domů infratopení zabraňuje vzniku plísní.

Sálavé vytápění svým principem primárního ohřevu zdiva, od kterého se sekundárně ohřívá vzduch, zajišťuje trvalé vysoušení stěnových, stropních a podlahových konstrukcí. Již rozdíl cca 0,1 – 0,5 °C způsobí snížení vlhkosti a zlepšení tepelně izolačních vlastností zdiva. S ohledem na postupné vysoušení probíhající nejdříve z hloubky zdiva na její vnitřní stěnu, je tento způsob vysoušení šetrný ke zdivu a v případě vysoušení například po povodních atp. nedochází k degradaci zdiva. Vysoušení probíhá také rovnoměrně v celé ploše a nikoliv pouze v určitých zónách. Probíhající vysoušení se může správně projevit krátkodobým zvýšením vlhkosti vnitřních omítek – vznik vlhkostních map atp. po cca 3-5 dnech je omítka dokonale suchá.

Vysoušení zdiva infrapanely zabraňuje vzniku plísní – infrapanely prospívají alergikům!

Regulace infratopení a decentralizované řízení uspoří až 10%

Konvekční vytápění

Teplovodní podlahové vytápění nebo vytápění radiátory s centrálním zdrojem tepla lze pouze obtížně regulovat.

Regulace teploty v místnosti je u konvekčního vytápění obtížná. Zpravidla je centrální termostat umístěn v obývacím pokoji a ostatní pokoje jsou doregulovávány termohlavicemi na radiátorech, případně u přímotopů pevně nastaveným stupněm. Podlahové topení má příliš dlouho tepelnou setrvačnost než aby reagovalo rychle například na solární zisky od slunce / provozu kuchyně / krbu. Neefektivní regulací jsou místnosti přetápěny nebo v odlehlejších místnostech není dosaženo tepelné pohody díky vypnutí kotle centrálním termostatem.

Sálavé  vytápění

Infratopení lze regulovat s přesností na 0,1°C a rychlostí reakce do 1 minuty samostatně pro každou místnost s možností ovládání přes PC/mobil.

 

Infrapanely Wellina jsou regulovány prostorovými termostaty nebo čidly v každé místnosti samostatně bez vztahu k okolním místnostem. Termostaty mají nastavitelnou hysterezi až do +-0,1 °C   a tak je dosaženo minimálního kolísání teploty. V případě například zatopení v krbu jsou místnosti vypínány postupně, jak se teplý vzduch šíří domem. Stejně tak slunce prohřívá místnosti nerovnoměrně a termostaty reagují rychle na tyto změny. Chytré domy regulují teploty i podle času příchodu a odchodu osob. Více v samostatné kapitole regulace infratopení.

Velmi přesná regulace samostatně nastavitelná pro každou místnost přináší vedle úspory také dokonalou tepelnou pohodu.

Tepelná pohoda – úspora až 5%

Je známé, že v různých prostorách při stejné teplotě vzduchu se může pocit tepla měnit.
Působí totiž na nás součet několika faktorů/vlivů, které výslednou tepelnou pohodu ovlivňují.  Jsou to: 

1) teplota vzduchu,
2) vlhkost vzduchu,
3) teplota okolních těles (chladná tělesa tepelnou pohodu snižují),
4) rychlost proudění vzduchu – průvan,
5) sálavé zdroje tepla.

Konvekční vytápění v uvedených faktorech tepelnou pohodu snižuje v oblasti konvekčního proudění vzduchu, jeho nerovnoměrným rozložením, chladnější stěny „sálají“ do prostoru chlad a sálavé zdroje tepla prakitcky neexistují. Pro dosažení tepelné pohody musíme tedy více přitopit.

Infratopení působí na tepelnou pohodu pozitivně ve všech směrech velmi kladně. Ohřáté stěny zlepšují  pocit tepla i při nižších °C, rychlost proudění vzduchu je zanedbatelná a primární zdroj tepla v místnosti nás ohřívá přímo bez prostředníka – vzduchu.

V místnosti lze s infrapanely topit o cca 2 – 3°C na nižší teplotu při zachování příjemné tepelné pohody.

Adresa a kontakty


Otavská 175/12, 196 00 Praha - Čakovice

IČ: 27887626, DIČ: CZ27887626

Obchod: +420 608 366 736, 737

Fakturace: +420 777 287 299

Kontaktní formulář


USBY s.r.o. / Redwell GmbH

Již od roku 2005 zajišťujeme v ČR a SR komplexní služby od poradenství při výběru vhodných typů infratopení Wellina, přes jejich dodávku až po konečnou instalaci tohoto topného systému. Infrapanely Wellina představují dokonalé spojení designu, kvality a vysoké účinnosti.

Novinky

25.1.2018 - aktualizace webu www.usby.cz na nový design a rozšířený obsah o vytápění infrapanely.

© Copyright 2017. USBY s.r.o.

Tiráž | Kontakt